Sveikatos priežiūros įstaigų statistinė atskaitomybė

Dėl valstybės ir savivaldybių sveikatos įstaigų metinių sveikatos statistinių ataskaitų pateikimo tvarkos

Metinių sveikatos statistinių ataskaitų pateikimo grafikas

Dėl privačių sveikatos priežiūros įstaigų metinės statistinės atskaitomybės

Metinių sveikatos statistinių ataskaitų pildymo metodiniai nurodymai


METINIŲ SVEIKATOS STATISTINIŲ ATASKAITŲ FORMOS
Forma Nr. 1 ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS METŲ VEIKLOS STATISTINĖ ATASKAITA
Forma Nr. 1-RAD RADIOLOGINĖS METŲ VEIKLOS STATISTINĖ ATASKAITA
Forma Nr. 2 PAPILDOMA ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS METŲ VEIKLOS STATISTINĖ ATASKAITA
Forma Nr. 3 METŲ PERSONALO ATASKAITA
Forma Nr. 27 GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES (SKYRIAUS) METŲ VEIKLOS STATISTINĖ ATASKAITA
Forma Nr. 34 MEDICININĖS REABILITACIJOS ĮSTAIGOS METŲ VEIKLOS STATISTINĖ ATASKAITA
Forma Nr. 35 SUTRIKUSIO VYSTYMOSI KŪDIKIŲ NAMŲ METŲ VEIKLOS STATISTINĖ ATASKAITA 
PRIVAČIOS VEIKLOS ATASKAITOS
Forma Nr. 1-PR PRIVAČIOS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS METŲ VEIKLOS STATISTINĖ ATASKAITA
Forma Nr. 25-PR PRIVAČIOS ODONTOLOGINĖS ĮSTAIGOS METŲ VEIKLOS STATISTINĖ ATASKAITA
SPECIALIZUOTOS ATASKAITOS
Forma Nr. 13 ATASKAITA APIE SERGANČIUOSIUS PSICHIKOS LIGOMIS
Forma Nr. 14 ATASKAITA APIE PSICHIKOS IR ELGESIO SUTRIKIMUS VARTOJANT PSICHOAKTYVIĄSIAS MEDŽIAGAS
Forma Nr. 23-1 TUBERKULIOZĖS DIAGNOSTIKOS, JA SERGANČIŲJŲ GYDYMO IR PRIEŽIŪROS ATASKAITA
Forma Nr. 30-1 KRAUJO DONORYSTĖS ĮSTAIGOS METŲ STATISTINĖ ATASKAITA
Forma Nr. 42 PATOLOGIJOS SKYRIŲ / TARNYBŲ METŲ VEIKLOS ATASKAITA NR. 42 (SVEIKATA)
Forma Nr. 46 TEISMO PSICHIATRIJOS ĮSTAIGŲ IR PRIVAČIŲ TEISMO EKSPERTŲ VEIKLĄ VYKDANČIŲ ASMENŲ METŲ VEIKLOS ATASKAITA NR. 46 (SVEIKATA)
VISUOMENĖS SVEIKATA IR UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ PROFILAKTIKA IR KONTROLĖ
Forma Nr. 4 SERGAMUMAS UŽKREČIAMOSIOMIS LIGOMIS
Forma Nr. 7 IMUNITETO BŪKLĖS ATASKAITA
Forma Nr. 8 PROFILAKTINIŲ SKIEPIJIMŲ ATASKAITA
Forma Nr. 9 TUBERKULINO MĖGINIŲ ATLIKIMO STATISTINĖ ATASKAITA
Forma Nr. 41-1 SVEIKATOS UGDYMO IR MOKYMO ATASKAITA
Forma Nr. 49 ATASKAITA APIE PASIUTLIGĖS PROFILAKTIKĄ
Forma Nr. 65 DUOMENYS APIE NUSTATYTUS LYTIŠKAI PLINTANČIŲ INFEKCIJŲ SUKĖLĖJUS BEI ŽIV
Forma Nr. 67 ATASKAITA APIE IŠTIRTUS DĖL ŽIV ASMENIS PAGAL TIRIAMĄSIAS GRUPES

Informacija atnaujinta 2021-01-14.