• Titulinis
  • Statistinių duomenų skelbimo kalendorius

Statistinių duomenų skelbimo kalendorius

Higienos instituto direktoriaus 2020 m. vasario 25 d. įsakymas Nr. V-11 „Dėl Higienos instituto Sveikatos informacijos centro sveikatos statistinės informacijos skelbimo teminėse lentelėse, diagramose ir leidiniuose 2020 m. kalendoriaus ir Higienos instituto sveikatos informacijos centro planinių sveikatos statistinės informacijos patikslinimų 2020 m. kalendoriaus patvirtinimo" (įsakymas) (kalendorius) (patikslinimas)

Higienos instituto direktoriaus 2019 m. balandžio 4 d. įsakymas Nr. V-26 „Dėl Higienos instituto direktoriaus 2019 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. V-5  „Dėl Higienos instituto Sveikatos informacijos centro sveikatos statistinės informacijos skelbimo teminėse lentelėse, diagramose ir leidiniuose 2019 m. kalendoriaus ir Higienos instituto sveikatos informacijos centro planinių sveikatos statistinės informacijos patikslinimų 2019 m. kalendoriaus patvirtinimo" pakeitimo" (įsakymas) (kalendorius) (patikslinimas

Higienos instituto direktoriaus 2019 m. vasario 11 d. įsakymas Nr. V-5 „Dėl Higienos instituto Sveikatos informacijos centro sveikatos statistinės informacijos skelbimo teminėse lentelėse, diagramose ir leidiniuose 2019 m. kalendoriaus ir Higienos instituto sveikatos informacijos centro planinių sveikatos statistinės informacijos patikslinimų 2019 m. kalendoriaus patvirtinimo" (įsakymas) (kalendorius) (patikslinimas

Higienos instituto direktoriaus 2018 m. kovo 13 d. įsakymas Nr. V-9 „Dėl Higienos instituto Sveikatos informacijos centro sveikatos statistinės informacijos skelbimo teminėse lentelėse, diagramose ir leidiniuose 2018 m. kalendoriaus ir Higienos instituto sveikatos informacijos centro planinių sveikatos statistinės informacijos patikslinimų 2018 m. kalendoriaus patvirtinimo" (atsiųsti)           

Higienos instituto direktoriaus 2017 m. sausio 6 d. įsakymas Nr. V-1 „Dėl Higienos instituto Sveikatos informacijos centro sveikatos statistinės informacijos skelbimo teminėse lentelėse, diagramose ir leidiniuose 2017 m. kalendoriaus ir Higienos instituto sveikatos informacijos centro planinių sveikatos statistinės informacijos patikslinimų 2017 m. kalendoriaus patvirtinimo" (įsakymas) (kalendorius) (patikslinimai)

Higienos instituto direktoriaus 2016 m. vasario 9 d. įsakymas Nr. V-16 „Dėl Higienos instituto Sveikatos informacijos centro sveikatos statistinės informacijos skelbimo teminėse lentelėse, diagramose ir leidiniuose 2016 m. kalendoriaus ir Higienos instituto sveikatos informacijos centro planinių sveikatos statistinės informacijos patikslinimų 2016 m. kalendoriaus patvirtinimo" (atsiųsti)

Higienos instituto direktoriaus 2015 m. lapkričio 24 d. įsakymas Nr. V-180 „Dėl 2015 m. metinių sveikatos statistikos ataskaitų pateikimo grafiko patvirtinimo" (atsiųsti)

Higienos instituto direktoriaus 2015 m. sausio 9 d. įsakymas Nr. V-4 „Dėl Higienos instituto Sveikatos informacijos centro sveikatos statistikos informacijos skelbimo 2015 m. kalendoriaus patvirtinimo" (atsiųsti)

Higienos instituto direktoriaus 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymas Nr. 170 „Dėl 2014 m. metinių sveikatos  statistikos ataskaitų pateikimo grafiko patvirtinimo" (atsiųsti)

Higienos instituo direktoriaus 2014 m. vasario 25 d. įsakymas Nr. V-54 „Dėl Higienos instituto Sveikatos informacijos centro sveikatos statistinės informacijos skelbimo 2014 m. kalendoriaus patvirtinimo" (atsiųsti)
 
Planinių sveikatos statistinės informacijos patikslinimų 2014 m. kalendorius (atsiųsti)

Sveikatos statistinės informacijos skelbimo teminėse lentelėse, diagramose ir leidiniuose 2014 m. kalendorius (atsiųsti)