• Titulinis
  • Statistinių duomenų skelbimo kalendorius

Statistinių duomenų skelbimo kalendorius

Higienos instituto direktoriaus 2021 m. vasario 18 d. įsakymas Nr. V-9 „Dėl Higienos instituto Sveikatos informacijos centro sveikatos statistinės informacijos skelbimo teminėse lentelėse, diagramose ir leidiniuose 2021 m. kalendoriaus ir Higienos instituto Sveikatos informacijos centro planinių sveikatos statistinės informacijos patikslinimų 2020 m. kalendoriaus patvirtinimo" (atsiųsti)