2020 m. veiklos ataskaita

PROJEKTO „SVEIKATOS SEKTORIAUS PROCESŲ VALDYMO TOBULINIMAS, PLĖTOJANT VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENĄ“ VYKDYMO

 2020 M. VEIKLOS ATASKAITA

2017 m. spalio 5 d. pasirašyta iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 10.1.1-ESFA-V-912-01-0017 „Sveikatos sektoriaus procesų valdymo tobulinimas, plėtojant visuomenės sveikatos stebėseną“ sutartis Nr. 10.1.1-ESFA-V-912-01-0017/ESF-10-VRM-1.

Projekto veiklos:
1.1. Visuomenės sveikatos stebėsenos informacinės sistemos sukūrimas.
2.2. Sveikatos būklių baigčių vertinimo modelio įdiegimas.
Projekto veikla 2.1. „Lietuvos sveikatos 2014–2025 metų strategijos vertinimo modelio sukūrimas ir įdiegimas“ įvykdyta 2019 m.

Kontaktinis asmuo – A. Mazzella (projekto vadovė).

Pagrindiniai 2020 m. darbai

Projekto 1.1.veikla „Visuomenės sveikatos stebėsenos informacinės sistemos sukūrimas“

1. Atlikti Visuomenės sveikatos stebėsenos informacinės sistemos bandomosios eksploatacijos darbai.
2. Atlikti Visuomenės sveikatos stebėsenos informacinės sistemos GIS dalies (SVENAS) modernizavimo ir integravimo su Visuomenės sveikatos stebėsenos informacine sistema kūrimo, integracijų sukūrimo ir bandomosios eksploatacijos darbai. Visuomenės sveikatos stebėsenos informacinė sistema (IS) sukurta (https://sveikstat.hi.lt), duomenys teikiami į IS (https://viss.hi.lt).
3. Surengti 24 mokymai, kaip naudotis Visuomenės sveikatos stebėsenos informacine sistema. Jų metu apmokyta 660 asmens sveikatos priežiūros įstaigų ir visuomenės sveikatos biurų darbuotojų.

Projekto 2.2. veikla „Sveikatos būklių baigčių vertinimo modelio įdiegimas

Surengta 17 mokymų, kurių metu apmokyta apie 520 asmens sveikatos priežiūros specialybių gydytojų, gydytojų patologams ir teismo medicinos gydytojų pagal parengtą tobulinimo programą „Medicininio mirties liudijimo reikšmė ir pildymas. Mirtis nuo širdies ir kraujagyslių ligų“.