• Titulinis
  • Veiklos sritys -> Sveikatos stiprinimas darbo vietose

Sveikatos stiprinimas darbo vietose

Siekiama stiprinti įmonėse dirbančių specialistų žinias bei formuoti kokybe ir ilgalaikiškumu pagrįstą sveikatos stiprinimo darbe programų diegimo praktiką. Bendradarbiaujama su savivaldybių visuomenės sveikatos biurais rengiant mokymus bei įgyvendinant projektus. Rengiamos rekomendacijos sveikatos stiprinimo darbe organizavimo, poreikių vertinimo, sveikos mitybos, fizinio aktyvumo skatinimo ir kitomis temomis.
 
Projektai:
 
• Bendradarbiavimo ir kompetencijų tinklas profesinei sveikatai, saugai ir gerovei darbe stiprinti (2017–2018) (atsiųsti)
• Inovatyvių, dinamiškų ir patrauklių švietimo metodų taikymas, didinat specialistų, darbdavių, NVO gebėjimus skleisti žinias jaunimui apie sveiką gyvenseną ir profesinę sveikatą (NORDPLUS HORIZONTAL) (2015–2016) (atsiųsti)
•  Fizinio aktyvumo skatinimas darbo vietose – gerosios patirties perdavimas (2015) (atsiųsti)
•  Sveikatos ugdymo darbo vietose tyrimas: esama padėtis ir poreikiai (angl. Health Education at Workplace: reality and needs, NORDPLUS) (2013–2014) (atsiųsti)
•  Fizinio aktyvumo skatinimas darbo vietose (2013) (atsiųsti)
 
Konkursas „Sveikatą puoselėjanti įmonė 2016“ (atsiųsti)
 
 
Kontaktai. Higienos instituto Profesinės sveikatos centro Profesinės sveikatos inovacijų skyrius, el. p. [email protected].
 
Informacija atnaujinta 2019-08-06.