• Titulinis
  • Korupcijos prevencija -> Teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas

Teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsniu, įstaigoje yra atliekamas teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas. Antikorupcinio vertinimo metu siekiama nustatyti numatomo teisinio reguliavimo trūkumus, dėl kurių gali susidaryti sąlygos korupcijai pasireikšti.

Higienos institute teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas atliekamas vadovaujantis Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 243 „Dėl teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklių patvirtinimo".

Informacija atnaujinta 2021-10-28.