Visuomenės sveikatos stebėsenos informacinės sistemos teisinė informacija

Visuomenės sveikatos stebėsenos informacinės sistemos nuostatai ir Visuomenės sveikatos stebėsenos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatai (atsiųsti)
 

Visuomenės sveikatos stebėsenos informacinės sistemos naudotojų administravimo taisyklės, Visuomenės sveikatos stebėsenos informacinės sistemos saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės ir Visuomenės sveikatos stebėsenos informacinės sistemos veiklos tęstinumo valdymo planas, patvirtintas 2018 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. V-1065 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. lapkričio 26 d. įsakymo Nr. V- 2743 redakcija) (atsiųsti)