Teisinė informacija

• Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo Nr. IX-886 2, 26 straipsnių pakeitimo ir 30 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas (atsiųsti)
• Traumų ir nelaimingų atsitikimų stebėsenos tvarkos aprašas (atsiųsti)
• Traumų ir nelaimingų atsitikimų stebėsenos informacinės sistemos nuostatai ir duomenų saugos nuostatai (atsiųsti)