Leidiniai

Sužalojimai ir apsinuodijimai Lietuvoje 2020 m.
Higienos instituto Sveikatos informacijos centras, Vilnius, 2021, 21 p.

 

Leidinyje analizuojamos išlaidos traumoms gydyti ir laikinajam nedarbingumui apmokėti, gydytų ligonių sudėtis pagal traumų aplinkybes ir sužalojimų pobūdį, mirtingumas dėl išorinių priežasčių bei laikinas nedarbingumas dėl sužalojimų ir apsinuodijimų.
Informacija parengta naudojantis Traumų ir nelaimingų atsitikimų stebėsenos informacinės sistemos 2015–2020 m. duomenimis, gaunamais iš Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Higienos instituto Mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registro ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Atsiųsti PDF
Atsiųsti DOCX

Sužalojimai ir apsinuodijimai Lietuvoje 2019 m.
Higienos instituto Sveikatos informacijos centras, Vilnius, 2020, 20 p.

 

Leidinyje analizuojamos išlaidos traumoms gydyti ir laikinajam nedarbingumui apmokėti, gydytų ligonių sudėtis pagal traumų aplinkybes ir sužalojimų pobūdį, mirtingumas dėl išorinių priežasčių bei laikinas nedarbingumas dėl sužalojimų ir apsinuodijimų.
Informacija parengta naudojantis Traumų ir nelaimingų atsitikimų stebėsenos informacinės sistemos 2015–2019 m. duomenimis, gaunamais iš Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Higienos instituto Mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registro ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Atsiųsti PDF
Atsiųsti WORD

Sužalojimai ir apsinuodijimai Lietuvoje 2018 m.
Higienos instituto Sveikatos informacijos centras, Vilnius, 2019, 22 p.

 

Leidinyje analizuojamos išlaidos traumoms gydyti ir laikinajam nedarbingumui apmokėti, gydytų ligonių sudėtis pagal traumos aplinkybes bei sužalojimo pobūdį, mirtingumas nuo išorinių priežasčių, laikinas nedarbingumas bei neįgalumas dėl sužalojimų ir apsinuodijimų.
Informacija parengta naudojantis Traumų ir nelaimingų atsitikimų stebėsenos informacinės sistemos 2015–2018 m. duomenimis, gaunamais iš Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Higienos instituto Mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registro, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos bei Valstybinės socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Atsiųsti PDF
Atsiųsti WORD

Sužalojimai ir apsinuodijimai Lietuvoje 2017 m.
Higienos instituto Sveikatos informacijos centras, Vilnius, 2018, 23 p.

 

Leidinys „Sužalojimai ir apsinuodijimai Lietuvoje 2017 m.” parengtas naudojantis Traumų ir nelaimingų atsitikimų stebėsenos informacinės sistemos 2015–2017 m. duomenimis, gaunamais iš Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Higienos instituto Mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registro, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos bei Valstybinės socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Jame ypatingas dėmesys skiriamas sužalojimų ir apsinuodijimų pagal amžiaus grupes analizei: nagrinėjamos išlaidos traumų gydymui ir laikinajam nedarbingumui apmokėti, gydytų ligonių sudėtis pagal traumos aplinkybes bei sužalojimo pobūdį, mirtingumas nuo išorinių priežasčių, laikinas nedarbingumas bei neįgalumas dėl sužalojimų ir apsinuodijimų.
Atsiųsti PDF
Atsiųsti WORD

Sužalojimai ir apsinuodijimai Lietuvoje 2016 m.
Higienos instituto Sveikatos informacijos centras, Vilnius, 2017, 46 p.

 

Leidinys „Sužalojimai ir apsinuodijimai Lietuvoje 2016 m.” parengtas naudojantis Traumų ir nelaimingų atsitikimų stebėsenos informacinės sistemos 2015–2016 m. duomenimis. Jame analizuojamos išlaidos, skirtos gyventojų sužalojimams ir apsinuodijimams (traumoms) gydyti, bei ligonių, gydytų dėl traumų stacionaruose bei stacionarų priėmimo skubiosios pagalbos skyriuose, laikinajam nedarbingumui kompensuoti struktūra pagal sužalotą kūno dalį, traumos aplinkybę, įvykio vietą ir veiklą įvykio metu. Taip pat apžvelgiami laikinojo nedarbingumo dėl traumų ir neįgalumo dėl traumų vertinimo atvejai. 

Atsiųsti PDF
Atsiųsti WORD

Sužalojimai ir apsinuodijimai Lietuvoje 2015 m.
Higienos instituto Sveikatos informacijos centras, Vilnius, 2016, 46 p.

Leidinys „Sužalojimai ir apsinuodijimai Lietuvoje 2015 m.” parengtas naudojantis Traumų ir nelaimingų atsitikimų stebėsenos informacinės sistemos duomenimis. Leidinyje analizuojamos stacionare bei stacionarų priėmimo-skubios pagalbos skyriuose dėl sužalojimų ir apsinuodijimų (traumų) gydytų ligonių struktūra pagal sužalotą kūno dalį, traumos aplinkybę, įvykio vietą ir veiklą įvykio metu. Taip pat nagrinėjami laikinojo nedarbingumo dėl traumų ir neįgalumo dėl traumų vertinimo atvejai.
Atsiųsti PDF     
Atsiųsti WORD

Stacionare gydytų sužalojimų ir apsinuodijimų priežastys Lietuvoje 2012 m.
Higienos instituto Sveikatos informacijos centras, Vilnius, 2013, 20 p.

Lietuvoje sužalojimai, apsinuodijimai ir kai kurie išorinio poveikio padariniai užima trečiąją vietą mirties priežasčių sąraše ir šeštąją vietą stacionare gydytų ligonių sąraše. 2012 m. Lietuvoje nuo išorinių mirties priežasčių mirė 3659 asmenys, stacionare gydėsi 55 324 ligoniai, o iš viso asmens sveikatos priežiūros įstaigose buvo užregistruoti 291 639 nauji sužalojimai, apsinuodijimai ir kiti išorinių poveikių padariniai. Leidinyje buvo nagrinėjami 48 916 aktyvaus gydymo stacionare dėl sužalojimų ir apsinuodijimų atvejų, ypač traumų priežastys. Apžvalga parengta pagal Privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos duomenis.
Atsiųsti leidinį