Užsakomosios studijos

Fizinio aktyvumo skatinimas darbo vietose (2013) (atsiųsti)

Psichikos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas vaikams, turintiems psichikos, elgesio ir emocijų sutrikimų tyrimas (2011) (atsiųsti)

Mokinių vykimo į mokyklą ir grįžimo iš jos saugos tyrimas (2010) (atsiųsti)

Mokinių mitybos tyrimas (2010) (atsiųsti)

Anemijų paplitimas tarp nėščiųjų ir žindyvių (2010) (atsiųsti)

Mokslinis tiriamasis darbas „Vairuotojų profesionalų stresinės situacijos ir jų poveikis saugiam eismui“ (2008) (atsiųsti)

Nacionalinės aplinkos sveikatinimo veiksmų 2003–2006 m. programos įgyvendinimo įvertinimas (2007) (atsiųsti)
 
Lietuvos savivaldybių 2006 m. Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos ataskaitų vertinimas (2007) (atsiųsti)
 
Greitosios medicinos pagalbos darbuotojų ergonominio krūvio įvertinimas (2007) (atsiųsti)
 
11–12 klasių moksleivių sveikata ir jos pokyčiai per 5 metus (2006) (atsiųsti)
 
Streso darbe priežasčių įvertinimas ir priemonių stresui išvengti parengimas (2003) (atsiųsti)
 
Lietuvos valstybinių įstaigų tarnautojų darbingumo pokyčiai ir juos sąlygojantys veiksniai (1998) (atsiųsti)
 
Orimulsijos degimo produktų poveikio sveikatai įvertinimas (1995–2002) (atsiųsti)