Vaikų sveikata

Vaikų sveikata 2019 m.
Higienos instituto Sveikatos informacijos centras, Vilnius, 2020, 97 p.

Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Registrų skyriaus išleistame ketvirtajame kasmetiniame leidinyje „Vaikų sveikata“ pateikiami Vaikų sveikatos stebėsenos informacinėje sistemoje (VSS IS) 2019–2020 mokslo metais sukaupti vaikų sveikatos duomenys. Šie duomenys palyginami su ankstesnių ketverių mokslo metų rodikliais. 
(Atsiųsti)

 

 
Vaikų sveikata 2018 m. (atsiųsti)
Vaikų sveikata 2017 m. (atsiųsti)
Vaikų sveikata 2016 m. (atsiųsti)