• Titulinis
  • Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos plėtra ikimokyklinio ugdymo įstaigose

2019 m. veiklos ataskaita

    

PROJEKTO „VAIKŲ SVEIKATOS STEBĖSENOS INFORMACINĖS SISTEMOS PLĖTRA IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOSE“ VYKDYMO

 2019 M. VEIKLOS ATASKAITA

2018 m. gegužės 9 d.  pasirašyta iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.4.2-ESFA-V-622-01-0010 „Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos plėtra ikimokyklinio ugdymo įstaigose“ sutartis Nr. 08.4.2-ESFA-V-622-01-0010/ESF-13-SAM-1.

Kontaktinis asmuo – Š. Alasauskas (projekto vadovas).

Pagrindiniai 2019 m. darbai

Projekto 1.2. veikla „VSS IS ikimokyklinio ugdymo įstaigų posistemės sukūrimas ir įdiegimas“ 

1. Parengti ir Lietuvos Respublikos sveiktos apsaugos ministro 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. V-489 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. V-780 „Dėl Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos nuostatų ir Duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeisti Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos nuostatai ir Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatai.
2. Parengtas Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos techninis aprašymas (specifikacija), patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. V2.0/3S-84.
3. Parengti Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos ikimokyklinio ugdymo įstaigų posistemės kūrimo ir mokymų paslaugų pirkimo dokumentai, 2019 m. balandžio 7 d. paskelbtas pirkimas Nr. 429468, 2019 m. birželio 18 d. sudaryta sutartis Nr. ES-13-S-1.
4. Parengti techninės specifikacijos parengimo, Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos kūrimo ir diegimo techninės priežiūros ir konsultavimo paslaugų Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos kūrimo laikotarpiu pirkimo dokumentai, 2018 m. rugpjūčio 30 d. paskelbtas pirkimas Nr. 397809, 2019 m. lapkričio 16 d. sudaryta sutartis Nr. ES-13-S-3.
5. Parengti kompiuterinės įrangos pirkimo dokumentai, 2019 m. rugsėjo 5 d. paskelbtas pirkimas Nr. CPO76286, 2019 m. rugsėjo  20 d. sudaryta sutartis Nr. ES-13-S-2.
6. Parengtas Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos pritaikymo ikimokyklinio ugdymo įstaigoms detaliosios analizės ir projektavimo specifikacijos projektas, 2019 m. gruodžio 17 d. pritarta Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos modernizavimo priežiūros komisijos posėdyje.