• Titulinis
  • Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos plėtra ikimokyklinio ugdymo įstaigose

2020 m. veiklos ataskaita

   

 PROJEKTO „VAIKŲ SVEIKATOS STEBĖSENOS INFORMACINĖS SISTEMOS PLĖTRA IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOSE“ VYKDYMO

 2020 M. VEIKLOS ATASKAITA 

2018 m. gegužės 9 d. pasirašyta iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.4.2-ESFA-V-622-01-0010 „Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos plėtra ikimokyklinio ugdymo įstaigose“ sutartis Nr. 08.4.2-ESFA-V-622-01-0010/ESF-13-SAM-1.

Kontaktinis asmuo – Š. Alasauskas (projekto vadovas).

Pagrindiniai 2020 m. darbai

Projekto 1.2. veikla „VSS IS ikimokyklinio ugdymo įstaigų posistemės sukūrimas ir įdiegimas“ 

  1. Parengtos ir 2020 m. birželio 8 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo Nr.  V-1399 redakcija pakeistos Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos naudotojų administravimo taisyklės, Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės, Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos veiklos tęstinumo valdymo planas.
  2. Parengtas ir 2020 m. balandžio 22 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-952 „Dėl Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintas Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašas.
  3. Parengtos ir 2020 m. rugpjūčio 5 d. išplatintos rekomendacijos asmens sveikatos priežiūros specialistams, atliekantiems mokinių profilaktinį sveikatos patikrinimą, kaip tinkamai e. sveikatos priemonėmis užpildyti Mokinio sveikatos pažymėjimą.
  4. Pradėtas Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos bandomosios eksploatacijos diegimas gamybinėje aplinkoje, 2020 m. spalio 8 d. pritarus Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos modernizavimo priežiūros komisijai.
  5. Atlikti Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos bandomosios eksploatacijos gamybinėje aplinkoje darbai.
  6. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 4 d. aktu Nr. BR-646 patvirtinta, kad Vaikų sveikatos stebėsenos informacinė sistema sukurta ir tinkama eksploatuoti.

Projekto 1.3. veikla „Mokymų visuomenės sveikatos biurų specialistams vedimas ir baigiamoji konferencija visuomenės sveikatos biurų, savivaldybių atstovams“

  1. Surengta 20 Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos naudotojų mokymų, kurių metu apmokyti 485 visuomenės sveikatos specialistai.
  2. Organizuota ir 2020 m. lapkričio 11 d. įvyko baigiamoji konferencija „Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos plėtra ikimokyklinio ugdymo įstaigose“, kurioje dalyvavo 80 savivaldybių visuomenės sveikatos biurų, savivaldybių, asmens sveikatos priežiūros įstaigų atstovų.