• Titulinis
  • Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos plėtra ikimokyklinio ugdymo įstaigose

2018 m. veiklos ataskaita


                    

PROJEKTO „VAIKŲ SVEIKATOS STEBĖSENOS INFORMACINĖS SISTEMOS PLĖTRA IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOSE“ VYKDYMO 

2018 M. VEIKLOS ATASKAITA

2018 m. gegužės 9 d.  pasirašyta iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.4.2-ESFA-V-622-01-0010 „Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos plėtra ikimokyklinio ugdymo įstaigose“ sutartis Nr. 08.4.2-ESFA-V-622-01-0010/ESF-13-SAM-1.

Kontaktinis asmuo – Š. Alasauskas (projekto vadovas).

Pagrindinis 2018 m. darbas

Projekto 1.1. veikla „VSS IS diegimo ikimokyklinio ugdymo įstaigose modelio parengimas“ 

Parengta Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos diegimo ikimokyklinio ugdymo įstaigose modelio ataskaita (atsiųsti).