Biostatistinės analizės skyrius

Tikslas – metodiškai vadovauti visuomenės sveikatos netolygumų stebėsenai ir vertinimui, analizuoti asmens sveikatos ir visuomenės sveikatos stebėsenos rodiklius.

Funkcijos:
 • pagal kompetenciją vykdo informacijos apie Lietuvos gyventojų sveikatos būklę ir sveikatos priežiūros įstaigų veiklą analizę ir sklaidą;
 • rengia metodines rekomendacijas sveikatos rodiklių vertinimo ir visuomenės sveikatos netolygumų stebėsenos srityse;
 • metodiškai vadovauja savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenai;
 • renka savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitas ir organizuoja jų talpinimą instituto internetinėje svetainėje;
 • pagal kompetenciją atlieka sveikatos strategijose ir programose numatytų vertinimo reikšmių pasiekimo stebėseną;
 • pagal kompetenciją dalyvauja rengiant visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų bei programų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus Sveikatos apsaugos ministerijai dėl kitų institucijų parengtų teisės aktų bei programų projektų, galinčių turėti įtakos visuomenės sveikatai, dalyvauja rengiant ir įgyvendinant visuomenės sveikatos programas;
 • pagal kompetenciją teikia siūlymus Sveikatos apsaugos ministerijai bei valstybės, savivaldybių institucijoms, nevyriausybinėms organizacijoms dėl bendradarbiavimo visuomenės sveikatos netolygumų stebėsenos ir vertinimo srityje;
 • steigėjui įgaliojus, savo kompetencijos ribose atstovauja Lietuvos Respublikos pozicijai Europos Sąjungos šalių ekspertų komisijose ir darbo grupėse, bendradarbiauja su kitomis tarptautinėmis organizacijomis, užsienio valstybių atitinkamomis institucijomis, dalyvauja tarptautiniuose projektuose;
 • pagal kompetenciją dalyvauja Sveikatos apsaugos ministerijos, kitų ministerijų sudaromų komisijų, tarybų, darbo grupių veikloje;
 • pagal kompetenciją dalyvauja rengiant sveikatos specialistus bei tobulinant jų profesinę kvalifikaciją, suteikia galimybę atlikti mokomąją praktiką aukštųjų mokyklų studentams ir kitiems klausytojams;
 • nustatyta tvarka teikia ekspertinę ir metodinę pagalbą suinteresuotiems juridiniams ir fiziniams asmenims, juos konsultuoja visuomenės sveikatos netolygumų stebėsenos ir vertinimo srityje.
Vykdyti tyrimai
Prevencinių programų efektyvumas vertinant išsaugotas gyvybes (2021 m.) (atsiųsti)
Savižalos atvejų registravimo analizė (2021 m.) (atsiųsti)
Ligų naštos rodiklių skaičiavimo galimybės Lietuvoje (2020 m.) (atsiųsti)
Stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų geografinio prieinamumo įvertinimas (2018–2019) (atsiųsti)
Lietuvos savivaldybių visuomenės sveikatos prioritetai: stebėsenos duomenų svarbos, formuojant savivaldos sveikatos strategiją, vertinimas (2018–2019) (atsiųsti)
Pirminio lygio ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų geografinis prieinamumas Lietuvoje 2016 m. (2016–2017) (atsiųsti)
Sveiko gyvenimo trukmės netolygumai Lietuvoje ir jų galimas ryšys su sveikatos būkle 2012–2014 metais (2015–2016) (atsiųsti)
Išvengiamo mirtingumo Lietuvoje alternatyvi prognozė atsižvelgiant į rizikos veiksnius (2015) (atsiųsti)
Amžiaus, periodo, kohortos faktoriai ir jų įtaka suaugusiųjų sergamumo 2 tipo diabetu dinamikai Lietuvoje 2002–2013 metais (2013–2014) (atsiųsti)
Išvengiamų hospitalizacijų mastas ir paplitimo ypatumai Lietuvoje 2012 metais (2013–2014) (atsiųsti)
Išvengiamo mirtingumo tendencijos tarp Lietuvos miesto ir kaimo gyventojų 1967–2011 m. (2012–2013) (atsiųsti)

Ataskaitos
Sveikatos statistikos vartotojų nuomonės tyrimo ataskaita (2022) (atsiųsti)
Lietuvos sveikatos 2014–2025 metų strategijos vertinimas (atsiųsti)
Gyventojų demografinių ir gyvensenos rodiklių sąsajos (Tyrimo ataskaita) (2021) (atsiųsti)
Savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitos
 

Leidiniai
Lietuvos vaikų sveikatos būklės pokyčiai ir netolygumai (2020) (atsiųsti)
Sveikatos netolygumai pagal socioekonominius veiksnius Lietuvos savivaldybėse 2018 m. (2019) (atsiųsti)
Lietuvos visuomenės sveikatos pokyčių apžvalga (2019) (atsiųsti)
Netinkamos mitybos padariniai Lietuvos gyventojų sveikatai (2018) (atsiųsti)
Lietuvos visuomenės sveikatos būklės pokyčiai per šimtmetį (2018) (atsiųsti)
Savęs žalojimo ar bandymo nusižudyti duomenų pildymo kokybės gydymo įstaigose analizė (2018) (atsiųsti)
Prarasti potencialūs gyvenimo metai Lietuvoje 2014–2016 metais (2017) (atsiųsti)
Alkoholio vartojimo padariniai Lietuvos gyventojų sveikatai (2017) (atsiųsti)
Sveikatos būklių baigčių vertinimo modelis (2016) (atsiųti)
Lietuvos gyventojų sveikatos būklė Europos Sąjungos šalių kontekste (2016) (atsiųsti)
Lietuvos senyvo amžiaus žmonių sveikatos būklės pokyčiai ir netolygumai (2016) (atsiųsti)
Kraujotakos sistemos ligų atlasas 2009–2013 m. Lietuva (2014) (atsiųsti)
Lietuvos vaikų visuomenės sveikatos būklės pokyčiai ir netolygumai (2014) (atsiųsti)
Pranešimas „Lietuva. Visuomenės sveikatos netolygumai Europoje“ (2013) (atsiųsti)
Sveikatos priežiūros įstaigų veiklos rodiklių pokyčiai 2001–2012 m. (2013) (atsiųsti)

Serija „Visuomenės sveikatos netolygumai“
„Vaikų ligotumo įvairiapusiais raidos sutrikimais apžvalga (2016–2021 m.)“ Nr. 46 (2022) (atsiųsti)
„Prevencinių gimdos kaklelio vėžio ir krūties vėžio programų įgyvendinimas Lietuvoje“ Nr. 45 (2022) (atsiųsti)
„Vaikų ligotumo įvairiapusiais raidos sutrikimais apžvalga (2016–2020 m.)“ Nr. 44 (2021) (atsiųsti)
„Karščio padariniai Lietuvos gyventojų sveikatai 2019 m.“ Nr. 43 (2020) (atsiųsti)
„Vaikų ligotumo įvairiapusiais raidos sutrikimais apžvalga (2015–2019 m.)“ Nr. 42 (2020) (atsiųsti)
„Su klimato kaita susijusių alerginių ligų paplitimo 2019 m. Lietuvoje apžvalga“ Nr. 41 (2020) (atsiųsti)
„Išvengiamos hospitalizacijos“ Nr. 40 (2020) (atsiųsti)
„Lietuvos savivaldybių visuomenės sveikatos prioritetai: stebėsenos duomenų svarbos, formuojant savivaldos sveikatos strategiją, vertinimas“ Nr. 39 (2019) (atsiųsti)
„Stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų geografinis prieinamumas“ Nr. 38 (2019) (atsiųsti)
„Su klimato kaita susijusių alerginių susirgimų paplitimo 2018 m. Lietuvoje apžvalga“ Nr. 37 (2019) (atsiųsti)
„Išvengiamos hospitalizacijos“ Nr. 36 (2019) (atsiųsti)
„Karščio padariniai Lietuvos gyventojų sveikatai 2018 m.“ Nr. 35 (2019) (atsiųsti)
„Vaikų ligotumo įvairiapusiais raidos sutrikimais apžvalga“ Nr. 34 (2019) (atsiųsti)
„Karščio padariniai Lietuvos gyventojų sveikatai 2015–2017 m.“ Nr. 33 (2018) (atsiųsti)
„Su klimato kaita susijusių alerginių ligų paplitimo 2017 m. Lietuvoje apžvalga“ Nr. 32 (2018) (atsiųsti)
„Išvengiamos hospitalizacijos“ Nr. 31 (2018) (atsiųsti)
„Lietuvos sveikatos 2014–2025 metų strategijos vykdymas: kaip sekasi siekti užsibrėžtų tikslų?“ Nr. 30 (2018) (atsiųsti)
„Mažo fizinio aktyvumo padariniai Lietuvos gyventojų sveikatai“ Nr. 29 (2018) (atsiųsti)
„Rūkymo padaliniai Lietuvos gyventojų sveikatai“ Nr. 28 (2018) (atsiųsti)
„Su klimato kaita susijusių alerginių ligų paplitimo Lietuvoje apžvalga 2016 m.“ Nr. 27 (2017) (atsiųsti)
„Karščio padariniai Lietuvos gyventojams 2016 m.“ Nr. 26 (2017) (atsiųsti)
„Lietuvos sveikatos 2014–2025 m. strategijos vykdymas: kaip sekasi siekti užsibrėžtų tikslų?“ Nr. 25 (2017) (atsiųsti)
„Pirminė ambulatorinė asmens sveikatos priežiūra: teritorinis prieinamumas Lietuvoje“ Nr. 24 (2017) (atsiųsti)
„Ar pakankamai daug lietuvių dalyvauja profilaktinėse (prevencinėse) programose?“ Nr. 23 (2017) (atsiųsti)
„Sveiko gyvenimo trukmės netolygumai Lietuvoje“ Nr. 22 (2017) (atsiųsti)
„Ligoninių veikla. Kaip atrodome Europos Sąjungoje?“ Nr. 21 (2017) (atsiųsti)
„Lietuvos vaikų traumos ir jų priežastys“ Nr. 20 (2017) (atsiųsti)
„Išvengiamos hospitalizacijos“ Nr. 19 (2016) (atsiųsti)
„Su klimato kaita susijusių alerginių ligų paplitimo Lietuvoje apžvalga 2015 m.“ Nr. 18 (2016) (atsiųsti)
„Karščio padariniai Lietuvos gyventojų sveikatai“ Nr. 17 (2016) (atsiųsti)
„Lietuvos jaunimo sveikatos būklė“ Nr. 16 (2016) (atsiųsti)
„Lietuvos sveikatos 2014–2025 m. strategijos vykdymas: kaip sekasi siekti užsibrėžtų tikslų?“ Nr. 15 (2016) (atsiųsti)
„Pasaulinė sveikatos diena – suvaldyk diabetą!“ Nr. 14 (2016) (atsiųsti)
„Gyvenimo trukmė be negalios Lietuvoje 2012–2014 m.“ Nr. 13 (2015) (atsiųsti)
„Alerginiai susirgimai Lietuvoje: ligotumas ir tendencijos“ Nr. 12 (2015) (atsiųsti)
„Rūkymo ir alkoholio vartojimo prevencija: kokį scenarijų programuosime?" Nr. 11 (2015) (atsiųsti)
„Vyresnio amžiaus žmonių sveikata 2014 m.“ Nr. 10 (2015) (atsiųsti)
„Diabetas“ Nr. 9 (2014) (atsiųsti)
„Išvengiamos hospitalizacijos: ar galime sutaupyti valstybės lėšų?“ Nr. 8 (2014) (atsiųsti)
„Išvengiamas mirtingumas: ką jis sako apie sveikatos sistemos veiklą?“ Nr. 7 (2014) (atsiųsti)
„Skendimai“  Nr. 6 (2014) (atsiųsti)
„Lietuvos vaikų sveikatos būklė 2013 m.“ Nr. 5 (2014) (atsiųsti)
„Pasaulinė cukrinio diabeto diena“ Nr. 4 (2013) (atsiųsti
„Rinkis kelią į sveiką širdį“ Nr. 3 (2013) (atsiųsti)
„Moterų sveikatos netolygumai“ Nr. 2 (2013) (atsiųsti)
„Arterinė hipertenzija“ Nr. 1 (2013) (atsiųsti)

Serija „Sveiko gyvenimo trukmė Lietuvoje":
„Sveiko gyvenimo trukmė Lietuvoje“ Nr. 10 (atsiųsti)
„Sveiko gyvenimo trukmė Lietuvoje“ Nr. 9 (atsiųsti)
„Sveiko gyvenimo trukmė Lietuvoje“ Nr. 8 (atsiųsti)
„Sveiko gyvenimo trukmė Lietuvoje“ Nr. 7 (atsiųsti)


Metodinės rekomendacijos
„Savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitų rašymo metodinės rekomendacijos“ (2019) (atsiųsti)
Metodinės rekomendacijos „Sveikatos informacijos komunikacija“ (2019) (atsiųsti)
Metodinės rekomendacijos „Dažnio rodiklių skirtumo statistinio reikšmingumo vertinimas pagal pasikliautinuosius intervalus“ (2017) (atsiųsti)
Metodinės rekomendacijos „Rodiklių standartizacija“ (2017) (atsiųsti)
„Savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitų rašymo metodinės rekomendacijos“ (2015) (atsiųsti)
Metodinės rekomendacijos „Duomenų vaizdavimas visuomenės sveikatos stebėsenos praktikoje“ (2015) (atsiųsti)

Savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos rodikliai
2021 m. savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos rodikliai Excel lentelėse (atsiųsti) (2022-10-25 patikslinti duomenys); (atsiųsti) (2022-10-28 patikslinti duomenys)
Visuomenės sveikatos būklė Lietuvos savivaldybėse 2019 m. (atsiųsti) (papildomų duomenų failas (Excel)
Visuomenės sveikatos būklė Lietuvos savivaldybėse 2018 m. (atsiųsti) (papildomų duomenų failas (Excel)
Visuomenės sveikatos būklė Lietuvos savivaldybėse 2017 m. (atsiųsti) (papildomų duomenų failas (Excel)
Visuomenės sveikatos būklė Lietuvos savivaldybėse 2016 m. (atsiųsti) (papildomų duomenų failas (Excel)
Visuomenės sveikatos būklė Lietuvos savivaldybėse 2015 m. (atsiųsti) (papildomų duomenų failas (Excel)
Visuomenės sveikatos būklė Lietuvos savivaldybėse 2014 m. (atsiųsti)
Visuomenės sveikatos būklė Lietuvos savivaldybėse 2013 m. (atsiųsti)
Visuomenės sveikatos būklė Lietuvos savivaldybėse 2012 m. (atsiųsti)
Visuomenės sveikatos būklė Lietuvos savivaldybėse 2011 m. (atsiųsti)
Visuomenės sveikatos būklė Lietuvos savivaldybėse 2010 m. (atsiųsti)

Teisinė informacija
Visuomenės sveikatos stebėsenos (monitoringo) įstatymas (atsiųsti)
Valstybės visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatai (atsiųsti)
Bendrieji savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatai (atsiųsti)


Daugiau informacijos galite gauti tel. (8 5) 206 0738 arba el. paštu [email protected].
 
Informacija atnaujinta 2022-10-28.