Metodinė komisija

Planai 
Higienos instituto tyrimo projektų registras (TYP) (2012–2021)
Higienos instituto tyrimo ataskaitų registras (TYA) (2012–2021)

Metodinės komisijos darbo reglamentas (atsiųsti)
Tiriamųjų darbų vykdymo reglamentas (atsiųsti)
Higienos institute rengiamų metodinių rekomendacijų bendrieji reikalavimai ir jų priėmimo tvarka (atsiųsti)

Informacija apie Metodinės komisijos posėdžius:

Higienos instituto Metodinė komisija informuoja (2022-12-30)
Higienos instituto Metodinė komisija informuoja (2022-12-16)
Higienos instituto Metodinė komisija informuoja (2022-12-05)
Higienos instituto Metodinė komisija informuoja (2022-07-01)
Higienos instituto Metodinė komisija informuoja (2022-05-16)
Higienos instituto Metodinė komisija informuoja (2022-01-17)
Higienos instituto Metodinė komisija informuoja (2021-12-15)
Higienos instituto Metodinė komisija informuoja (2021-11-15)
Higienos instituto Metodinė komisija informuoja (2021-10-22)
Higienos instituto Metodinė komisija informuoja (2021-10-01)
Higienos instituto Metodinė komisija informuoja (2021-06-28)
Higienos instituto Metodinė komisija informuoja (2021-06-21)
Higienos instituto Metodinė komisija informuoja (2021-04-20)
Higienos instituto Metodinė komisija informuoja (2021-03-23)

   

Informacijos apie Metodinės komisijos posėdžius archyvas (2011–2020)