• Titulinis
  • „Visuomenės sveikata“ 2009, Nr. 1(44)

„Visuomenės sveikata“ 2009, Nr. 1(44)

Titulinis

Redaktorių taryba ir kolegija

Turinys / Contents

Redakcijos skiltis

Apie ką byloja 2008 m. išankstiniai sveikatos statistiniai duomenys?

Literatūros apžvalga

Antibiotikų vartojimas. Kai kurių kvėpavimo takų infekcijų gydymas antibiotikais
Aušra Beržanskytė, Rolanda Valintėlienė, Romualdas Gurevičius

Originalūs straipsniai

Sergamumo prostatos vėžiu ir mirtingumo nuo jo dinamika Lietuvoje iki PSA Eros ir po jos
Renata Čepanauskienė, Romualdas Gurevičius

Mirtingumo nuo išorinių priežasčių ir savižudybių dinamika Rytų Baltijos šalyse
1996–2007 metais – segmentinės regresinės analizės privalumai

Vaiva Gerasimavičiūtė, Romualdas Gurevičius

Suaugusių Lietuvos gyventojų savo svorio vertinimas atsižvelgiant į lytį, amžių ir išsilavinimą
Vilma Kriaučionienė, Vitalija Ramažauskienė, Janina Petkevičienė, Jūratė Klumbienė

Lietuvos suaugusiųjų gyventojų nuomonės apie maisto produktų ženklinimą tyrimas
Indrė Chmieliauskaitė, Roma Bartkevičiūtė, Rimantas Stukas, Albertas Barzda, Svetlana Kornyšova

Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo integralaus poveikio jaunų žmonių sveikatai problema
Algirdas Juozulynas, Antanas Jurgelėnas, Audronė Astrauskienė, Jonas Prapiestis, Mindaugas Butikis, Rasa Savičiūtė

Seksualinės prievartos padariniai ir jų sąsajos su traumos įveikos strategijomis paauglystėje
Neringa Grigutytė, Gražina Gudaitė

Ketvirtos klasės mokinių fiziškai aktyvių ir pasyvių laisvalaikio leidimo formų analizė
Skaistė Laskienė, Ilona Judita Zuozienė, Aurelijus Kazys Zuoza

Vilniaus Gedimino technikos universiteto pirmo kurso įvairių specializacijų studentų palyginamoji sveikatingumo analizė
Stanislavas Dadelo, Povilas Tamošauskas, Vitalijus Podlužnas

Pirmą kartą užregistruota negalia tarp suaugusių Baltarusijos gyventojų
Ana Kopytok

Visuomenės sveikatos praktikai

Profesinės ligos Lietuvoje 2008 metais

Lietuvos higienos norma HN 113:2001 ,,Laivai. Higienos normos ir taisyklės“

Pasaulio sveikatos organizacijos iniciatyva „Plauk rankas – saugok gyvybes“


Informacija straipsnių autoriams / Information to authors