• Titulinis
  • „Visuomenės sveikata“ 2009, Nr. 2(45)

„Visuomenės sveikata“ 2009, Nr. 2(45)

Titulinis

Redaktorių taryba ir kolegija

Turinys / Contents
 

Redakcijos skiltis

Visuomenės sveikatos specialistų tęstinis podiplominis kvalifikacijos tobulinimas

Literatūros apžvalgos

Restruktūrizavimo poveikis sveikatai
Remigijus Jankauskas, Toma Jasiukevičiūtė, Birutė Pajarskienė, Jelena Stanislavovienė

Cirkadinio ritmo sutrikdymas, naktinis pamaininis darbas ir vėžio rizika
Saulė Uleckienė, Laima Griciūtė, Rūta Petrauskaitė-Everatt

Originalūs straipsniai

Lietuvos sveikatos programos demografinių ir sveikatos rodiklių įvertinimas
1997–2008 m. ir palyginimas su Europos Sąjungos šalimis

Inga Keniausytė, Rolandas Čepulis, Rimantas Stukas

Subjektyvus lietuvių emigrantų sveikatos vertinimas ir nusiskundimai sveikata
Laura Šeibokaitė, Auksė Endriulaitienė, Rasa Markšaitytė

Pareigūnų asmenybės savybių ir patiriamo streso sąsajos
Auksė Endriulaitienė, Giedrė Genevičiūtė-Janonienė

Suaugusių dirbančių Vilniaus miesto gyventojų mitybos savivertė ir mitybos įpročiai
Algirdas Baubinas, Andrius Kavaliūnas, Rimantas Stukas, Kęstutis Žagminas, Genovaitė Šurkienė, Viktorija Montvilienė

Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimui vaikų globos namuose įtaką darantys veiksniai
Audronė Astrauskienė, Vytautas Gasperas, Renata Žibaitytė, Kęstutis Žagminas, Rimantas Stukas

Gimnazijų moksleivių kaulų ir raumenų sutrikimai ir darbo kompiuteriu ypatumai
Rūta Ustinavičienė, Lina Škėmienė, Jolita Papečkytė

Būsimų kūno kultūros specialistų sveikata ir gyvensena
Regina Proškuvienė, Marijona Černiauskienė

Kauno medicinos universiteto Visuomenės sveikatos fakulteto studentų žinios apie erkių pernešamas ligas ir požiūris į erkinio encefalito profilaktiką
Rimantė Vaitkevičiūtė, Daiva Vėlyvytė, Jūratė Radvilavičienė, Auksė Mickienė

Visuomenės sveikatos praktikai

Lietuvos higienos normos hn 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ pakeitimas

Nauja Profesinių ligų valstybės registro nuostatų redakcija

Informacinis leidinys visuomenei apie asbestą


Informacija straipsnių autoriams / Information to authors