• Titulinis
  • „Visuomenės sveikata“ 2009, Nr. 4(47)

„Visuomenės sveikata“ 2009, Nr. 4(47)

Titulinis

Redaktorių taryba ir kolegija

Turinys / Contents
 

Redakcijos skiltis

Sveikata restruktūrizavimo metu: ar esame pasirengę įgyvendinti Europos Sąjungos rekomendacijas Lietuvoje?

Literatūros apžvalgos

Profesinės sveikatos tarnybų vaidmuo, užtikrinant darbuotojų sveikatos priežiūrą Lietuvoje ir kitose ES šalyse
Remigijus Jankauskas, Raimonda Eičinaitė-Lingienė, Inga Keniausytė, Laura Žalnierūnaitė, Saulius Vainauskas

Benzeno ir medienos dulkių profesinis poveikis darbuotojų sveikatai
Lolita Pilipavičienė, Gražina Smolianskienė, Danguolė Kaziukonienė, Liuda Bakienė

Visuomenės sveikatos programų vertinimas
Rasa Povilanskienė, Vytautas Jurkuvėnas

Nepageidautini įvykiai sveikatos priežiūros sistemoje ir jų priežastys
Virginija Kanapeckienė, Vytautas Jurkuvėnas

Krūties vėžys ir mityba
Rūta Asadauskaitė, Loreta Strumylaitė, Olegas Abdrachmanovas

Sveika gyvensena ir funkcionalusis maistas
Gražina Januškevičienė, Dalia Sekmokienė, Leonardas Lukoševičius

Originalūs straipsniai

Prarastų gyvenimo metų dėl išorinių mirties priežasčių kiekis, dažnis ir vertė Lietuvoje 2000–2006 m.
Romualdas Gurevičius, Gerda Drūtytė

Mirtingumo nuo išorinių priežasčių ir savižudybių dinamika Lietuvoje 1996–2008 metais: skirtumai tarp amžiaus ir lyties
Vaiva Gerasimavičiūtė, Romualdas Gurevičius

Operacinių žaizdų infekcijų dažnis ir etiologija Lietuvos ligoninėse 2003–2007 metais
Jolanta Griškevičienė, Vytautas Jurkuvėnas

Farmacininkų požiūris į socialinių paslaugų teikimą švirkščiamus narkotikus vartojantiems asmenims
Loreta Stonienė, Romualdas Gurevičius

Vaikų smurtinių traumų aplinkybės ir mechanizmas
Jolanta Labanauskienė, Benjaminas Siaurusaitis, Kęstutis Žagminas

Viduriniojo mokyklinio amžiaus moksleivių psichosocialinės adaptacijos ir nerimo sąsajos su lytimi
Šarūnas Klizas, Romualdas Malinauskas, Audronė Dumčienė, Irina Ramanauskienė

Priverstinai į ūmios psichiatrijos skyrius hospitalizuotų pacientų rehospitalizavimo dažnis
Vytautas Raškauskas, Algirdas Dembinskas, Alvydas Navickas, Vita Danilevičiūtė

Visuomenės sveikatos praktikai

Parengtas leidinys „Lietuvos gyventojų sveikatos būklės ir sveikatos priežiūros įstaigų veiklos 2008 m. apžvalga“

Informacija straipsnių autoriamsInformation to authors