• Titulinis
  • „Visuomenės sveikata“ 2010, Nr. 1(48)

„Visuomenės sveikata“ 2010, Nr. 1(48)

Titulinis

Redaktorių taryba ir kolegija

Turinys / Contents
 

Redakcijos skiltis

Smurtas – visuomenės sveikatos problema. Smurto masto ir priežasčių nustatymas

Literatūros apžvalgos

Visuomenės sveikatos priežiūra, kaip asmens teisės į sveikatą įgyvendinimo priemonė
Paulius Čelkis

Informuoto asmens sutikimo sampratos raida sveikatos priežiūroje
Irena Paukštytė

Tabakui specifiniai N-nitrozoaminai ir vėžio rizika
Saulė Uleckienė, Danguolė Zabulytė, Regina Lukoševičienė

Originalūs straipsniai

Suaugusių Lietuvos gyventojų rūkymo įpročiai 1994–2008 metais,
atsižvelgiant į lytį, amžių ir išsilavinimą

Kristina Dambrauskienė, Aurelijus Veryga, Jūratė Klumbienė, Janina Petkevičienė

Sergamumo prostatos vėžiu ir invalidumo nuo jo sąsajos Lietuvos savivaldybėse
Zdislav Skvarciany, Romualdas Gurevičius

Branduolinės medicinos darbuotojų vidinės apšvitos dėl lakiųjų radiofarmakologinių preparatų įvertinimas
Rima Ladygienė, Asta Orentienė, Laima Pilkytė

Kauno apskrities gydymo įstaigų slaugytojų patiriamo negatyvaus elgesio sąsajos
su sveikatos sutrikimais

Paulius Vasilavičius, Vidmantas Januškevičius, Rūta Ustinavičienė, Saulius Vainauskas, Rasa Šidagytė

Maisto papildų vartojimas tarp studentų medikų ir jų požiūris į maisto papildus
Rimantas Stukas, Irina Voicechovskaja

Vilniaus apskrities mokyklų administracijos ir slaugytojų samprata apie maisto alergijas
Rūta Dubakienė, Andrius Kavaliūnas, Genė Šurkienė, Rimantas Stukas, Aistė Jakutytė

Studentų alkoholio vartojimo lūkesčiai
Laima Bulotaitė, Rūta Baltrušaitytė

Studentų sveikatos kontrolės lokuso ir vidinės darnos ypatumai bei tarpusavio sąsajos
Loreta Gustainienė, Jolanta Lazutkienė, Margarita Pileckaitė-Markovienė

Visuomenės sveikatos praktikai

Papildyti teisės aktai, reglamentuojantys visuomenės sveikatos priežiūros specialistų
profesinį tobulinimą

Jolanta Čepienė

Užregistruotos profesinės ligos Lietuvoje 2009 m.
Danė Krisiulevičienė, Rasa Šidagytė

Informacija straipsnių autoriams / Information to authors