• Titulinis
  • „Visuomenės sveikata“ 2010, Nr. 2(49)

„Visuomenės sveikata“ 2010, Nr. 2(49)

Titulinis

Redaktorių taryba ir kolegija

Turinys / Contents
 

Redakcijos skiltis

Lietuvos tabako kontrolės politika: istorinė ir šiandienos perspektyva

Literatūros apžvalgos

Vidutinė sveiko gyvenimo trukmė – populiacijos sveikatos būklės vertinimo indikatorius
Jovita Margienė, Romualdas Gurevičius

Smurto prieš vaikus problema Lietuvoje ir kitose šalyse
Rita Mikelaitytė, Laura Narkauskaitė

Originalūs straipsniai

Mirtingumo nuo alkoholinės kepenų ligos ir kepenų cirozės sekuliariniai pokyčiai Lietuvoje 1968–2007 m.
Ramunė Poliakovienė, Romualdas Gurevičius

Narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo paplitimas tarp Lietuvos didžiųjų miestų naktinių klubų lankytojų
Audronė Astrauskienė, Laima Bulotaitė, Vytautas Gasperas, Renata Kudukytė

Asmenų, užsikrėtusių ŽIV / sergančių AIDS, diskriminacijos patirtys Lietuvos asmens sveikatos priežiūros sektoriuje
Lijana Vainoriūtė, Romualdas Gurevičius, Vilma Žydžiūnaitė

Priklausomų nuo alkoholio vyrų žmonų psichologinės savijautos rodikliai ir jų sąsajos su savigalbos grupių lankymu
Justina Kaliatkaitė, Laima Bulotaitė, Birutė Pajarskienė

Vilniaus ligoninių darbuotojų sergamumas, dėl kurio laikinai netenkama darbingumo. Bendrieji rodikliai
Algimantas Urbelis, Birutė Šimkūnienė

Lietuvos sportininkų, turinčių fizinę negalią, gyvenimo kokybė
Algirdas Juozulynas, Antanas Jurgelėnas, Laimutė Samsonienė

Sveikatai įtakos turinčių veiksnių paplitimas tarp bendrojo lavinimo mokyklose besimokančių ir mokyklų bendrabučiuose gyvenančių paauglių
Aldona Jociutė, Aušra Krupskienė, Rasa Varvuolienė

Vaikų poreikių tenkinimas ir psichosocialinis prisitaikymas tėvams išvykus iš Lietuvos
Marija Giedraitytė, Tomas Lazdauskas, Rasa Zabarauskaitė

Paauglių psichinio atsparumo sąsajų su motinos ir tėvo išsimokslinimu bei
šeimos gyvenimo lygiu ypatumai

Aušra Griciūtė

Vyresniųjų paauglių pykčio ekspresijos ir kontrolės bei psichosocialinių sunkumų analizė
Rūta Pukinskaitė, Virginija Guogienė

Hospitalinių infekcijų ir jų rizikos veiksnių paplitimo ypatumai Lietuvos ligoninėse
Jolanta Ašembergienė, Greta Gailienė

Staphylococcus aureus nešiojimo nosyje ir gerklėje paplitimas tarp suaugusiųjų
Agnė Kirkliauskienė, Arvydas Ambrozaitis, Robert L. Skov, Niels Frimodt-Møller

Visuomenės sveikatos praktikai

Europos Sąjungos projektas – „Su sveikatos priežiūra susijusios infekcijos Europos ilgalaikės priežiūros įstaigose“
Rūta Markevičė

Informacija straipsnių autoriams / Information to authors