• Titulinis
  • „Visuomenės sveikata“ 2010, Nr. 3(50)

„Visuomenės sveikata“ 2010, Nr. 3(50)

Titulinis

Redaktorių taryba ir kolegija

Turinys / Contents
 

Redakcijos skiltis

Profesinės sveikatos priežiūra Lietuvoje: ar pajudėsime iš mirties taško?

Literatūros apžvalgos

Istorinė biomedicininių tyrimų su žmonėmis etikos raida
Irena Paukštytė, Eugenijus Gefenas

Vaikų seksualinė prievarta ir jos pasekmės
Dainius Pūras, Ilona Ulevičiūtė

Psichosocialiniai veiksniai, lemiantys vaikų rizikingą elgesį
Natalja Umbrasienė, Laura Narkauskaitė

Ilgalaikės globos ir slaugos įstaigos ir su sveikatos priežiūra susijusios infekcijos jose
Rūta Markevičė, Rolanda Valintėlienė

Originalūs straipsniai

Sergamumo Hodžkino limfoma pokyčiai Lietuvoje 1978–2007 metais
Giedrė Smailytė, Julija Gliževskaja, Eduardas Aleknavičius

Slaugos kokybės vertinimo modelis eq-5d-sl ir jo taikymas ilgalaikio gydymo ligoninėje
Robertas Prokurotas, Arvydas Šilys, Rolandas Čepulis, Romualdas Gurevičius

Operacinių žaizdų infekcijų profilaktika antibiotikais Lietuvos ligoninėse 2003–2008 metais
Jolanta Griškevičienė, Kęstutis Žagminas, Vytautas Jurkuvėnas

Brandos egzamino baimė: XI–XII klasių mokyklinio nerimo ir mokyklos baimės raiškos ypatumai
Vida Juškelienė, Stasė Ustilaitė

Vaikų, kurie serga maisto alergija, gyvenimo suvaržymai jų motinų vertinimu
Genė Šurkienė, Andrius Kavaliūnas, Rūta Dubakienė, Rimantas Stukas, Laura Dabravolskytė

Būsimų medicininės, psichologinės ir socialinės pagalbos specialistų požiūris
į priklausomybę besigydančius asmenis

Toma Jasiukevičiūtė, Vita Danilevičiūtė, Birutė Pajarskienė

Studenčių siekimo atitikti socialinius išvaizdos lūkesčius ryšys su požiūriu į sveikatai žalingą su valgymu ir fiziniu aktyvumu susijusią elgseną
Rasa Jankauskienė, Simona Pajaujienė, Rasa Mickūnienė

Paauglių elgesio ir fizinės savijautos pokyčių, taikant į sprendimus sutelktą
trumpalaikę terapiją, klinikinis reikšmingumas

Rytis Pakrosnis, Viktorija Čepukienė

Visuomenės sveikatos praktikai

Projektas „Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų rengimo, kvalifikacijos
kėlimo ir tobulinimo, poreikio planavimo sistemos sukūrimas“


Išleistas leidinys „Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla 2009 m.“

Europos supratimo apie antibiotikus diena 2010 metais

Lietuvos maudyklų vandens kokybės stebėsenos 2009–2011 metų programos 2010 metų sezono rezultatai

Informacija straipsnių autoriams / Information to authors