• Titulinis
  • „Visuomenės sveikata“ 2010, Nr. 4(51)

„Visuomenės sveikata“ 2010, Nr. 4(51)

Titulinis

Redaktorių taryba ir kolegija

Turinys / Contents
 

Redakcijos skiltis

Urbanizacija kaip visuomenės sveikatos problema ir iššūkis (pagal PSO)

Literatūros apžvalgos

Sveikatos technologijos ir jų vertinimas
Gintarė Petronytė, Vytautas Jurkuvėnas

Su darbu susijusios ligos
Saulius Vainauskas, Ilona Burkauskienė, Rasa Venckienė, Vilma Šimkienė, Vidmantas Januškevičius, Paulius Vasilavičius

Formaldehido paplitimas aplinkos ore Europos Sąjungos šalyse ir jo poveikio mažinimas
Lolita Pilipavičienė, Gražina Smolianskienė

Alergijos maistui epidemiologija: rizikos veiksniai, paplitimas, reikšmė
Andrius Kavaliūnas, Genė Šurkienė, Rūta Dubakienė, Rimantas Stukas

Informuoto asmens sutikimas: ką turėtų žinoti ir ką iš tiesų žino biomedicininių tyrimų dalyviai?
Asta Čekanauskaitė, Eugenijus Gefenas

Originalūs straipsniai

Darbingo amžiaus žmonių negalia dėl širdies ir kraujagyslių ligų Lietuvoje ir
netolygumai apskrityse 2006–2008 metais

Alvydas Vitkauskas, Romualdas Gurevičius

Asmens sveikatos priežiūros specialistų požiūrio į nepageidautinus įvykius ir jų priežastis vertinimas
Virginija Kanapeckienė, Vytautas Jurkuvėnas

Sveikatos priežiūros darbuotojų požiūris į antibakterinių vaistų vartojimą ir jį lemiančius veiksnius Lietuvos bendrojo pobūdžio ligoninėse
Asta Jurkevičienė, Rolanda Valintėlienė, Aušra Beržanskytė

Savo sveikatos vertinimas bei jo kitimai sergančiųjų depresija ir šizofrenija stacionarinio gydymo laikotarpiu
Antanas Goštautas, Brigita Miežienė, Justina Stakauskaitė, Tatjana Volkovienė, Edita Ivinkina

Jaunų lengvą psichinę negalią turinčių žmonių galimybės dalyvauti darbinėje veikloje
Reda Lagūnaitė, Apolinaras Zaborskis

Informacinių technologijų naudojimo intensyvumo sąsajos su 6–10 klasių mokinių psichologinėmis charakteristikomis ir suvokiamu socialiniu palaikymu
Loreta Gustainienė, Jovita Petruškevičiūtė

Fizinio krūvio ypatumų nulemti kraujo rodiklių pokyčiai dviratininkams
Anatoli Landõr, Jelena Vider, Muza Lepik, Jaak Maaroos, Audrius Gocentas

Visuomenės sveikatos praktikai

Projektas „Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų ir slaugos darbuotojų, prisidedančių prie sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo, kvalifikacijos kėlimas“

Išleistas leidinys „Pagrindinės profesinės sveikatos tarnybos. Strategija, struktūra, veikla, ištekliai“

Išleistos metodinės rekomendacijos „Viršutinių kvėpavimo takų infekcijų diagnostika ir gydymas antibiotikais“

Metodinė medžiaga


Standartinis nuokrypis ir standartinė paklaida. Ką jie reiškia ir kada kurį vartoti?

Informacija straipsnių autoriams / Information to authors