• Titulinis
  • „Visuomenės sveikata“ 2011, Nr. 2(53)

„Visuomenės sveikata“ 2011, Nr. 2(53)

Titulinis

Redaktorių taryba ir kolegija

Turinys / Contents
 

Redakcijos skiltis

Europos sveikatos politika ir prielaidos naujai Lietuvos sveikatos programai

Literatūros apžvalgos

Slaugytojų psichosocialinė darbo aplinka ir sveikata restruktūrizuojamose ligoninėse
Justina Kaliatkaitė, Toma Jasiukevičiūtė, Laima Bulotaitė, Birutė Pajarskienė, Remigijus Jankauskas

Hepatito B virusas ir hepatoceliulinė karcinoma
Saulė Uleckienė, Giedrė Smailytė, Regina Lukoševičienė, Danguolė Zabulytės

Prenatalinė diagnostika: visuomenės sveikatos ir bioetikos aspektai
Violeta Araminaitė

Originalūs straipsniai

Teisėsaugos ir sveikatos priežiūros įstaigų bendradarbiavimas ir jo veiksmingumas, sprendžiant opioidų vartotojų problemas
Emilis Subata, Aušra Malinauskaitė, Audronė Astrauskienė

Lygių įtraukimo intervencijos metodo tarp švirkščiamųjų narkotikų vartotojų
diegimo patirtis Lietuvoje

Loreta Stonienė, Signe Rotberga

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų poreikio reglamentavimas Lietuvoje
Rasa Venckienė, Virginija Kanapeckienė

Vaisiai ir daržovės mokinio valgiaraštyje: mityba ir socialiniai netolygumai 2002–2010 metais
Apolinaras Zaborskis, Reda Lagūnaitė

Mokinių mitybos įpročiai
Natalija Umbrasienė, Rasa Varvuolienė, Aušra Krupskienė, Laura Narkauskaitė, Aušra Beržanskytė, Almantas Kranauskas

Medicinos ir sveikatos mokslų studentų patiriamo streso ypatumai ir jo įtaka miego kokybei
Daiva Karkockienė

Priežasčių gyventi klausimyno paaugliams (RFL-A) psichometrinių charakteristikų įvertinimas 9–12 klasių mokinių grupėje
Aistė Pranckevičienė, Ingrida Pročkytė, Loreta Gustainienė

Moksleivių vidinės darnos, psichosocialinės aplinkos ir psichologinės būsenos sąsajos, Kauno vidurinės mokyklos duomenimis
Kristina Kirtiklytė, Vilija Malinauskienė

Suaugusiųjų prieraišumo prie partnerio sąsajos su emociniais sunkumais
Birutė Balsevičienė, Liuda Šinkariova

Visuomenės sveikatos praktikai

Užregistruotos profesinės ligos Lietuvoje 2010 metais

Startuoja JAMIE

Informacija straipsnių autoriams / Information to authors