• Titulinis
  • „Visuomenės sveikata“ 2011, Nr. 3(54)

„Visuomenės sveikata“ 2011, Nr. 3(54)

Titulinis

Redaktorių taryba ir kolegija

Turinys / Contents
 

Redakcijos skiltis

Pagrindinių sveikatos rodiklių kaita pirmosios Lietuvos sveikatos programos laikotarpiu

Originalūs straipsniai

Teisės aktų įtaka sergamumo profesinėmis ligomis pokyčiams Lietuvoje 1997–2008 metais

Remigijus Jankauskas, Dalius Pažėra, Rasa Venckienė

Gyventojų sveikatos žinios ir elgsena savivaldybėse, įgyvendinančiose Valstybinę visuomenės sveikatos priežiūros plėtros savivaldybėse 2007–2010 metų programą
Rasa Povilanskienė, Vytautas Jurkuvėnas

Sergamumas nemelanominiais odos piktybiniais navikais Lietuvoje 1993–2005 m.
Rūta Petrauskaitė Everatt, Irma Severina Jakelaitytė

Demografinių veiksnių ir gyvenamosios vietos įtaka onkologinių ligonių išgyvenamumo netolygumams Lietuvoje
Giedrė Smailytė, Birutė Aleknavičienė, Karolis Ulinskas

Vaikų ne Hodžkino limfoma. Ilgalaikė 1990–2008 metų laikotarpio Vilniaus universiteto vaikų ligoninės Onkohematologijos skyriaus patirtis
Lina Ragelienė, Goda Vaitkevičienė, Inga Tamašauskaitė

Pacientų požiūrio į nepageidautinus įvykius ir jų priežastis Lietuvos asmens sveikatos priežiūros įstaigose vertinimas
Virginija Kanapeckienė, Vytautas Jurkuvėnas

Anemijų paplitimas tarp Lietuvos nėščiųjų
Aušra Beržanskytė, Rolanda Valintėlienė, Romualdas Gurevičius, Jelena Isakova, Rita Gaidelytė

Padidėjusio jautrumo maisto produktams paplitimas tarp Vilniaus miesto gyventojų
Andrius Kavaliūnas, Genė Šurkienė, Rūta Dubakienė, Rimantas Stukas

Lietuvos mokinių fizinio aktyvumo pokyčiai 1994–2010 metais
Apolinaras Zaborskis, Arvydas Raskilas

Sąsajų tarp 9 klasių mokinių psichinio atsparumo ir fizinio aktyvumo laisvalaikio metu ypatumai
Aušra Griciūtė, Rasa Jankauskienė, Kristina Visagurskienė, Daiva Vizbaraitė, Simona Pajaujienė

Paauglių kūno vertinimo, nerimo dėl socialinio išvaizdos priėmimo ir kūno suvokimo ryšys su mankštinimosi dažniu
Rasa Jankauskienė, Aušra Griciūtė, Daiva Vizbaraitė, Kristina Visagurskienė, Simona Pajaujienė, Brigita Miežienė

Viršutinės galūnės segmentų replantacijos: 1983–2007 metų tendencijos
Šarūnas Mažeika, Algirdas Venalis

Psichozę išgyvenusiųjų artimieji: globėjo patirties ir psichologinės kančios ryšys
Ieva Povilaitienė, Danutė Gailienė

Visuomenės sveikatos praktikai

Asbesto poveikio prevencija Lietuvoje: laimėjimai ir problemos

Informacija straipsnių autoriams / Information to authors