• Titulinis
  • „Visuomenės sveikata“ 2012, Nr. 1(56)

„Visuomenės sveikata“ 2012, Nr. 1(56)

Titulinis

Redaktorių taryba ir kolegija


Turinys / Contents
 

Redakcijos skiltis

Nauji iššūkiai darbuotojų sveikatos priežiūrai Lietuvoje

Literatūros apžvalga

Gydymo ir mokslinio tyrimo painiavos problema klinikiniuose tyrimuose
Asta Čekanauskaitė, Eugenijus Gefenas

Originalūs straipsniai

Lietuvos gyventojų sveikatos pokyčių prognozė nuo vaikystės išvengus lėtinių neinfekcinių ligų rizikos veiksnių: modeliavimo su PREVENT rezultatai
Apolinaras Zaborskis, Jurgita Buivydienė

Su rūkymu ir alkoholio vartojimu susijusių piktybinių navikų rizikos diferenciacija pagal išsilavinimą Lietuvoje
Giedrė Smailytė, Agnė Krilavičiūtė, Domantas Jasilionis, Dalia Ambrozaitienė, Vlada Stankūnienė

Antibiotikų suvartojimas ir jį lemiantys veiksniai Lietuvos ligoninėse
Asta Jurkevičienė, Rolanda Valintėlienė, Aušra Beržanskytė, Kęstutis Rudaitis

Diagnostikos ir gydymo standartų konkurencinis sugretinimas – šiuolaikinis būdas suvienodinti paslaugų kokybę ir galimybė tobulinti standartų kūrimą
Arvydas Šilys, Tomas Saladis, Viktoras Justickis, Romualdas Gurevičius

Vyrų žinių apie prostatos vėžį ir jo profilaktiką sąsajos su socialiniais ir demografiniais požymiais
Renata Šturienė, Danutė Kalibatienė, Romualdas Gurevičius

Mokinių saugaus atvykimo į mokyklą galimybės mokyklos aplinkoje
Lijana Vainoriūtė, Daiva Bėčienė, Rolanda Valintėlienė, Rita Sketerskienė

Vilniaus miesto sveikatą stiprinančių mokyklų 11–12 klasių mokinių naudojimosi mobiliuoju telefonu mastas bei galimos mobiliojo telefono naudojimo sąsajos su mokinių sveikata
Vitalijus Gurskas, Genė Šurkienė, Andrius Kavaliūnas, Rita Sketerskienė

Vilniaus moksleivių ir studentų deginimasis soliariumuose ir požiūris į įdegusį kūną
Rasa Strupaitė, Ieva Laniauskaitė, Agnė Ožalinskaitė, Matilda Bylaitė

Fizinio aktyvumo ir paveldimų veiksnių sąsajos su dvynių kūno masės indeksu
Asta Raskilienė, Irena Andriuškevičiūtė

Sveikatos kontrolės suvokimo, depresiškumo ir agresijos sąsajos pacientų, sergančių širdies ir kraujagyslių ligomis, grupėje
Grytė Balsytė, Loreta Zajančkauskaitė-Staskevičienė

Visuomenės sveikatos praktikai

Profesinės rizikos veiksnių poveikio sveikatai vertinimas

Metodinė medžiaga

Rizikos matai epidemiologijoje: 2. Šansų santykis ir santykinė rizika

Informacija straipsnių autoriams / Information to authors