• Titulinis
  • „Visuomenės sveikata“ 2012, Nr. 4(59)

„Visuomenės sveikata“ 2012, Nr. 4(59)

Titulinis

Redaktorių taryba ir kolegija

Turinys Contents
 
Redakcijos skiltis

Ar yra ateitis de jure atskirtoms sveikatos sistemoms, de facto siekiančioms to paties tikslo – sveikos populiacijos? 

Literatūros apžvalgos

Vaikų agresyvaus elgesio priežastys
Algirdas Juozulynas, Antanas Jurgelėnas, Laura Narkauskaitė, Algirdas Venalis

Asmenų su fizine negalia integracijos psichosocialiniai aspektai darbo kontekste: literatūros apžvalga
Vilija Kuodytė, Birutė Pajarskienė  

Originalūs straipsniai

Alkoholio vartojimo nulemtų prarastų potencialių gyvenimo metų kaita Lietuvoje
2003–2010 metais 

Mindaugas Štelemėkas, Aurelijus Veryga

Lietuvos gyventojų požiūris į pirminės, antrinės profilaktikos ir sveikatos stiprinimo priemones, taikomas poliklinikose 
Romualdas Gurevičius, Jolanta Valentienė, Sandra Kutkaitė 

Pichologinio smurto ir socialinės darbo aplinkos veiksnių sąsajos Lietuvos ligoninėse dirbančių gydytojų ir bendrojo ugdymo mokyklų mokytojų darbo vietose 
Birutė Pajarskienė, Remigijus Jankauskas, Rasa Venckienė, Kristina Žalnieraitienė

Mokinių psichologinės savijautos pokyčiai,įvykdžius Olweus patyčių prevencijos programą Kauno miesto mokyklos 
Inga Vareikienė, Apolinaras Zaborskis  

Lietuvos gyventojų fizinis aktyvumas,vertinant GPAQ metodu 
Rolanda Valintėlienė, Rasa Varvuolienė, Almantas Kranauskas 

Lietuvos darbuotojų sveikatos priežiūros funkcijas vykdančių specialistų kompetencijų vertinimas 
Raimonda Eičinaitė-Lingienė,Rasa Venckienė, Rūta Markevičė, Jolita Kartunavičiūtė, Kristina Poderienė, Vidmantas Januškevičius

Vilniaus apskrities pirmokų mitybos būklės ir fizinio aktyvumo sąsajos 
Aušra Petrauskienė, Edita Albavičiūtė, Vilma Žaltauskė, Olita Rusickaitė

Vilniaus universiteto studentų įpročio vartoti greitą maistą tyrimas
Evelina Voitonis, Rimantas Stukas 

Penkių didžiųjų Lietuvos miestų pirmokų mitybos įpročiai 
Aušra Petrauskienė, Edita Albavičiūtė, Vilma Žaltauskė, Toma Navardauskaitė 

Visuomenės sveikatos praktikai

Parengtos cheminių medžiagų poveikio darbuotojų sveikatai vertinimo rekomendacijos

Informacija straipsnių autoriams