• Titulinis
  • „Visuomenės sveikata“ 2012, 1 priedas

„Visuomenės sveikata“ 2012, 1 priedas

Titulinis

Redaktorių taryba ir kolegija

Turinys / Contents

Literatūros apžvalgos 

Besikeičiantis sveikatos priežiūros vaidmuo valdant lėtines neinfekcines ligas
Arnoldas Jurgutis, Vaida Juknevičiūtė

Studentų mitybos ypatumai
Valerij Dobrovolskij, Rimantas Stukas

Originalūs straipsniai

Lietuvos olimpinės pamainos krepšininkų mitybos ypatumai 
Rimantas Stukas, Marius Baranauskas

Gyvenimo kokybės pokyčių analizė tarp studijuojančiųjų sveikatos mokslus kolegijoje 
Jurgita Andruškienė, Brigita Vaičiūnienė, Inga Iždonaitė-Medžiūnienė

Rekreacinės veiklos sveikatingumo aspektai Lietuvos pajūrio kurortų planavimo dokumentuose
Aušrinė Armaitienė, Renata Bertužytė

Slaugytojų profesinio vaidmens pokyčiai ligoninių restruktūrizavimo metu:
kokybinio tyrimo įžvalgos  

Toma Jasiukevičiūtė, Birutė Pajarskienė

Slaugytojų, dirbančių pirminės sveikatos priežiūros srityje, kompetencijų analizė
Arnoldas Jurgutis, Birutė Strukčinskienė, Ineta Pačiauskaitė, Darius Balčiūnas

Socialinių darbuotojų profesinio streso rizika konfliktų sprendimo situacijoje:
supervizijos taikymo aspektas 

Asta Kiaunytė 

Klaipėdos ir Šilalės rajono gyventojams teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų pokyčiai rajono ligoninių restruktūrizacijos metu 2008–2010 metais
Margarita Briaukuvienė, Arvydas Martinkėnas, Arnoldas Jurgutis, Alfredas Bumblys

Sergančiųjų diabetinės pėdos sindromu gyvenimo kokybės vertinimas
Laura Rakauskaitė, Vida Mockienė, Danguolė Marytė Drungilienė, Renata Darginavičienė

Klaipėdos universitetinės ligoninės darbuotojų rekreacinės veiklos ypatumai 
Jurgita Raišutienė, Simona Kubiliūtė

Slaugytojų darbe patiriamas stresas ir jo įveika 
Linas Rovas, Justina Lapėnienė, Rūta Baltrušaitytė

Neformaliojo fizinio ugdymo poveikio Jaunųjų paauglių sergamumui įvertinimas Asta Šarkauskienė, Bronė Švitrienė, Algimantas Kirkutis

Studentų rūkymo įpročiai ir požiūris į rūkymą 
Rūta Šaulinskienė, Aldona Bartkevičienė, Geriuldas Žiliukas, Artūras Razbadauskas

Lietuvos pradinių klasių mokinių fizinio aktyvumo ypatumai
Birutė Strukčinskienė, Juozas Raistenskis

Į pacientą ir jo šeimą orientuotos sveikatos priežiūros vaidmuo valdant lėtines neinfekcines ligas
Birutė Girskienė, Natalja Istomina, Arnoldas Jurgutis

Informacija straipsnių autoriams