• Titulinis
  • „Visuomenės sveikata“ 2012, 2 priedas

„Visuomenės sveikata“ 2012, 2 priedas

Titulinis

Redaktorių taryba ir kolegija

Turinys / Contents

Redakcijos skiltis  

Radiacinės saugos centro direktoriaus žodis

Originalūs straipsniai

Paliktųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių prevencija ir tvarkymas Justinas Siaurys


Radono patalpose nulemtos gyventojų apšvitos ir vėžinių susirgimų rizikos tyrimai, sudarant Lietuvos radono žemėlapį
Remigijus Kievinas, Rima Ladygienė, Laima Pilkytė 

Apšvitos dozių registravimo ypatumai galvos ir kaklo navikų brachiterapijoje Diana Adlienė, Karolis Jakštas, Viktoras Rudžianskas, Jurgita Laurikaitienė

Pacientų gaunama apšvita medicininių diagnostinių procedūrų metu Lietuvoje Jonas Marcinkevičius, Agnė Čepulienė, Leonid Krynke, Vaida Pupkaitė, Feliksas Sakalauskas, Julius Žiliukas

Branduolinės medicinos darbuotojų išorinės apšvitos stebėsena
Aušra Urbonienė, Julius Žiliukas 

Branduolinė sauga per incidentų analizę 
Gintaras Dikčius, Liudvikas Kimtys

Meteorologinių sąlygų modeliavimas naujos kartos HARMONIE modeliu, vertinant radioaktyvių medžiagų sklaidą avarijų metu
Rimvydas Jasinskas, Arūnas Maršalka, Juozas Šulskus, Mindaugas Mačernis, Vida Augulienė, Martynas Kazlauskas, Eglė Lunytė

Radionuklidų sklaidos iš Fukušimos Daiichi atominės elektrinės prognozavimas ir taršos radionuklidais matavimai Lietuvoje
Rima Ladygienė, Aušra Urbonienė, Auksė Skripkienė, Laima Pilkytė, Remigijus Kievinas

Aplinkos radioekologinės būklės vertinimas ir šio vertinimo svarba Lietuvoje
Danutė Marčiulionienė, Jonas Mažeika, Ričardas Paškauskas

Radioaktyviosios taršos ypatumai importuojamuose miško grybuose ir uogose 
Jonas Milius, Pranas Drulia, Biruta Misiūnienė, Božena Valantavičienė, Olga Chalkovskienė 

137Cs sklaidos aplinkoje įvertinimas, naudojant samanas kaip rodiklį 
Olga Jefanova, Elena Danutė Marčiulionienė, Bena Lukšienė, Arūnas Gudelis, Jonas Mažeika 

Radiologinės taršos poveikio vandens telkinių florai ir faunai vertinimas Beata Vilimaitė-Šilobritienė, Rasa Morkūnienė

137Cs pernašos iš dirvožemio į paprastąją pušį (Pinus sylvestris L.) diskriminacijos faktorių vertinimas
Ingrida Pliopaitė-Bataitienė, Donatas Butkus 

Radionuklidų kaupimosi kompostuojant daržininkystės atliekas tyrimas
Renata Mikalauskienė, Donatas Butkus 

Anglis-14 panaudotose jonitinėse dervose Ignalinos atominėje elektrinėje  
Jonas Mažeika, Violeta Vaitkevičienė, Žana Skuratovič, Rimantas Petrošius, Stasys Motiejūnas, Algirdas Vaidotas, Aleksandr Oryšaka, Sergej Ovčinikov
 
Žemo ir vidutinio aktyvumo radioaktyviųjų atliekų atliekyno įtakos Visagino miesto vandenvietei prognozė   
Vaidotė Jakimavičiūtė-Maselienė, Jonas Mažeika

Informacija straipsnių autoriams