• Titulinis
  • „Visuomenės sveikata“ 2013, Nr. 1(60)

„Visuomenės sveikata“ 2013, Nr. 1(60)

Titulinis

Redaktorių taryba ir kolegija

Turinys Contents 
 
Redakcijos skiltis

Lietuvos sveikatos rodikliai 27 ES šalių kontekste

Literatūros apžvalgos

Įvairių pasaulio šalių patirtis profilaktinių periodinių darbuotojų sveikatos tikrinimų srityje
Lolita Pilipavičienė, Rasa Venckienė, Remigijus Jankauskas

Veiksniai, sąlygojantys nepakankamą profesinių ligų išaiškinimą
Edita Jegelevičienė, Rasa Venckienė, Remigijus Jankauskas  

Originalūs straipsniai

Paauglių alkoholio ir kitų narkotikų vartojimo rizikingumo ir asmens, bendraamžių bei šeimos lygmens rizikos ir apsauginių veiksnių ryšys, remiantis socialinio vystymosi modeliu
Donata Gintalaitė, Raimundas Vaitkevičius, Ina Pilkauskienė

Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos problemų klasifikacijos kodų ketvirtojo ženklo „.9“ (nepatikslinta) analizė Lietuvos mirties priežasčių statistikoje
Vilė Cicėnienė, Kotryna Paulauskienė, Aurelija Trakienė  

Visuomenės sveikatos stebėsenos specialistų kvalifikacijos tobulinimo patirtis ir žinių bei gebėjimų poreikis
Virginija Kanapeckienė, Vitalija Keršytė, Olga Ubartienė

Hospitalinės infekcijos Lietuvos reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriuose: nacionalinės hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros 2009–2011 m. rezultatai
Jolanta Ašembergienė, Vaidotas Gurskis, Tomas Kondratas  

Vilniaus universiteto vyresniųjų medicinos kursų studentų ir vyresniųjų gydytojų rezidentų žinios ir nuomonė apie klaidą medicinoje
Sandra Kutkaitė, Daiva Brogienė

Neišnešiotus naujagimius pagimdžiusių moterų patiriamas nerimas ir depresijos rizika bei galimai su jais susiję veiksniai
Agnė Dmitrijevaitė, Kastytis Šmigelskas

Depresija ir cukriniu diabetu sergančių asmenų pozityvus požiūris į ligą sociodemografinių rodiklių atžvilgiu
Loreta Gustainienė, Audronė Kerpaitė

Ortopedinėmis ligomis sergančių vaikų vidinės darnos ir psichologinių sunkumų sąsajos bei kaita
Ričardas Čižauskas, Tomas Lazdauskas, Margarita Pileckaitė-Markovienė

Lėtine liga sergančio asmens šeimos suaugusiųjų narių pasitenkinimo gyvenimu ir jo išteklių ypatumai
Sigita Aušiūraitė, Margarita Pileckaitė-Markovienė

Kineziterapijos programos poveikis priešmokyklinio amžiaus vaikų laikysenai ir smulkiajai motorikai
Saulė Sipavičienė, Irina Klizienė, Milda Matulaitytė, Audronė Astrauskienė

Visuomenės sveikatos praktikai


Parengtos Darbuotojų sveikatos stebėsenos įmonėje rekomendacijos

Parengtos Darbuotojų sveikos gyvensenos mokymų ir sveikatos stiprinimo rekomendacijos

Informacija straipsnių autoriams