• Titulinis
  • „Visuomenės sveikata“ 2013, Nr. 2(61)

„Visuomenės sveikata“ 2013, Nr. 2(61)

Titulinis

Redaktorių taryba ir kolegija

Turinys Contents
 
Redakcijos skiltis

Asmeninė ir visuomeninė sveikatos priežiūros atsakomybė

Literatūros apžvalga

Darbo medicinos gydytojo reikšmė visuomenei
Lolita Pilipavičienė, Izolda Baikienė

Originalūs straipsniai

Dėl profesinės ligos nustatymo besikreipiančių pacientų patirtis dalyvaujant profilaktiniuose periodiniuose darbuotojų sveikatos tikrinimuose
Lolita Pilipavičienė, Rasa Venckienė, Remigijus Jankauskas, Paulius Vasilavičius, Arnoldas Jurgutis

Širdies ir kraujagyslių bei onkologinių ligų prevencinių programų įgyvendinimas pirminės asmens sveikatos priežiūros grandyje gydytojų požiūriu
Aušra Eigirdaitė, Virginija Kanapeckienė, Gintarė Petronytė, Vytautas Jurkuvėnas

Gyventojų informuotumą, dalyvavimą ir požiūrį į onkologinių ir širdies kraujagyslių ligų prevencines programas sąlygojantys veiksniai
Gintarė Petronytė, Virginija Kanapeckienė, Aušra Eigirdaitė, Vytautas Jurkuvėnas

Odontologų paslaugų prieinamumas pacientams su judėjimo negalia Lietuvoje
Laura Narkauskaitė, Rasa Varvuolienė, Jolanta Valentienė, Vaida Aguonytė, Aušra Beržanskytė

Erkinio encefalito viruso paplitimas tarp Kauno rajono gyventojų
Jūratė Radvilavičienė, Daiva Vėlyvytė, Auksė Mickienė

Intymaus partnerio smurtą patyrusių moterų tipai
Loreta Stonienė, Vaida Aguonytė, Laura Narkauskaitė

I ir II tipo cukriniu diabetu sergančių asmenų savo ligos suvokimas ir gydymo rekomendacijų laikymasis
Dovilė Šorytė, Laima Bulotaitė

Vyresniųjų klasių mokinių žinių, gyvenimo įgūdžių įsivertinimas ir nuomonė apie psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją mokykloje
Inga Bankauskienė

Kauno universitetų studentų subjektyvi sveikata ir jos pokyčiai 2000–2010 m.
Vilma Kriaučionienė, Audronė Barkauskienė, Janina Petkevičienė

Naminiai gyvūnai mokinių aplinkoje, elgesys su naminiais gyvūnais ir mokinių žinios apie neigiamą gyvūnų įtaką vaikų sveikatai
Genė Šurkienė, Irina Jurenko, Andrius Kavaliūnas, Rita Sketerskienė

Vilniaus apskrities mokytojų požiūris į ugdymosi aplinkos veiksnius ir sveikatinimo veiklą
Regina Proškuvienė, Stasė Ustilaitė, Lina Bulkaitė

Švirkščiamųjų narkotikų vartotojų ir vaistininkų patirtis dėl švirkštų prieinamumo vaistinėje ir socialinių paslaugų Lietuvoje
Loreta Stonienė, Romualdas Gurevičius

Visuomenės sveikatos praktikai


Sveikatos netolygumų mažinimas: veiksmų plano sukūrimas ir struktūrinių fondų projektai (action-for-health)

Informacija straipsnių autoriams