• Titulinis
  • „Visuomenės sveikata“ 2013, Nr. 3(62)

„Visuomenės sveikata“ 2013, Nr. 3(62)

Titulinis

Redaktorių taryba ir kolegija

Turinys / Contents
 
Redakcijos skiltis

Sveikatos statistika: dabartis ir perspektyva

Literatūros apžvalga

Nepageidaujamų įvykių nustatymo būdų asmens sveikatos priežiūros įstaigose apžvalga
Kęstutis Rudaitis, Virginija Kanapeckienė

Originalūs straipsniai

Pacientų motyvai siekti, kad būtų nustatyta profesinė liga, ir jų požiūris į profesinės ligos nustatymo procesą
Lolita Pilipavičienė, Rasa Šidagytė, Remigijus Jankauskas, Paulius Vasilavičius, Arnoldas Jurgutis

Sergamumo profesinėmis ligomis netolygumai Lietuvos apskrityse 2010–2012 m.
Lolita Pilipavičienė, Danė Krisiulevičienė, Romualdas Gurevičius

Periodinių darbuotojų sveikatos tikrinimų praktika ir šeimos gydytojų požiūris
į profilaktinių darbuotojų sveikatos tikrinimų tvarką Lietuvoje

Edita Jegelevičienė, Rasa Šidagytė, Remigijus Jankauskas, Raimonda Kungytė, Vidmantas Januškevičius

ŽIV ir tuberkuliozės tarp švirkščiamųjų narkotikų vartotojų paplitimas, rizikos veiksniai ir paslaugų prieinamumas
Loreta Stonienė, Laura Narkauskaitė, Edita Davidavičienė

Infekcijų bei antibiotikų vartojimo paplitimas ir valdymas Lietuvos senų žmonių globos įstaigose HALT projekto rezultatai
Rūta Markevičė, Loreta Pauliukonienė, Rolanda Valintėlienė

Klinikinių mikrobiologinių tyrimų organizavimas Lietuvos laboratorijose
Akvilė Sinkevičiūtė, Jolanta Miciulevičienė

Integralūs sveikatos stiprinimo politikos bruožai
Algirdas Juozulynas, Antanas Jurgelėnas, Laura Narkauskaitė, Rasa Savičiūtė, Algirdas Venalis, Vaineta Valeikienė

Pagalba smurtą artimoje aplinkoje patyrusioms moterims
Vaida Aguonytė, Aušra Beržanskytė, Loreta Stonienė, Laura Narkauskaitė, Jolanta Valentienė, Rasa Varvuolienė

Priklausomybės nuo alkoholio progresavimas ir asmens tapatumas biografiniuose pasakojimuose: nuo tapatumo valdymo iki „alkoholinės beprotybės“
Toma Jasiukevičiūtė

Judėjimo negalią turinčių asmenų negalios priėmimo sąsajos su saviveiksmingumu ir suvokiama socialine parama
Laura Alčiauskaitė, Liuda Šinkariova

Dvejų metų amžiaus vaikų elgesio ir emocinių sunkumų ryšys su žindymo trukme
Roma Jusienė, Rima Breidokienė, Jurgita Smiltė Jasiulionė

Visuomenės sveikatos praktikai

Veikla tarptautinėse darbuotojų saugos ir sveikatos organizacijose

Metodinės rekomendacijos 

Rekomendacijos, kaip sumažinti neigiamą restruktūrizavimo poveikį darbuotojams ir užtikrinti saugią darbo aplinką pokyčių metu
Justina Kaliatkaitė, Toma Jasiukevičiūtė, Birutė Pajarskienė

Informacija straipsnių autoriams