• Titulinis
  • „Visuomenės sveikata“ 2013, Nr. 4(63)

„Visuomenės sveikata“ 2013, Nr. 4(63)

Titulinis

Redaktorių taryba ir kolegija

Turinys / Contents
 
Redakcijos skiltis

„Sveikata 2020“ – siekiame sveikatos ir vystymosi dabartinėje Europoje.

Literatūros apžvalgos

Vyresnio amžiaus asmenų sveikatos netolygumai. Literatūros apžvalga.
Vaida Aguonytė, Jolanta Valentienė, Laura Nedzinskienė, Aušra Beržanskytė, Eimantė Zolubienė

Patyčios darbe: sampratos, paplitimo, pasekmių ir priežasčių analizė.
Milda Astrauskaitė, Roy M. Kern

Originalūs straipsniai

Išvengiamas mirtingumas ir vidutinė gyvenimo trukmė Lietuvoje 1967–2011 m.:
sekuliariniai pokyčiai pagal lytį ir gyvenamąją vietą.

Romualdas Gurevičius, Sandra Mekšriūnaitė

Suaugusių Lietuvos gyventojų sveikatos raštingumas.
Zenonas Javtokas, Romualdas Sabaliauskas, Kęstutis Žagminas, Jolanta Umbrasaitė

Lietuvos gydytojų ir pacientų žinios apie arterinę hipertenziją.
Gintarė Šakalytė, Rūta Marija Babarskienė, Kristina Baronaitė-Dūdonienė, Rasa Karaliūtė

Psichologinį vadovo, kolegos ar įstaigoje nedirbančių asmenų smurtą patyrusių darbuotojų atsakas į smurtą.
Ieva Vėbraitė, Birutė Pajarskienė, Jurgita Andruškienė, Arnoldas Jurgutis

7–9 Klasių berniukų ir mergaičių rūkymo kitimai Kaune nuo 2002 m. iki 2012–2013 mokslo metų.
Antanas Goštautas, Tomas Vaičiūnas, Asta Gricienė, Rasa Vaitkienė, Robertas Petkevičius

Vilniaus miesto 6–23 mėnesių vaikų mitybos būklė,sąsajos su vaikų ir motinų socialiniais, demografiniais IR kitais veiksniais.
Rasa Stundžienė, Danutė Kalibatienė, Kęstutis Žagminas

Kai kurie Šiaulių apskrities vyresniųjų klasių moksleivių psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo 2006 ir 2012 m. rodikliai.
Dalia Miniauskienė, Dalia Jurgaitienė

Subjektyviai vertinamos sveikatos, sirgimo lėtine liga ir psichologinės gerovės ryšiai.
Vilmantė Pakalniškienė, Antanas Kairys, Albinas Bagdonas, Audronė Liniauskaitė

Psichologinės gerovės sąsajos su patirtais stresoriais, subjektyviai vertinama sveikata ir sociodemografiniais veiksniais.
Evaldas Kazlauskas, Paulina Želvienė

Visuomenės sveikatos praktikai

Visuomenės sveikatos priežiūros kokybės gerinimas, diegiant visuomenės sveikatos technologijų vertinimo ir nepageidaujamų įvykių registravimo sistemas.

Informacija straipsnių autoriams