• Titulinis
  • „Visuomenės sveikata“ 2014, Nr. 1(64)

„Visuomenės sveikata“ 2014, Nr. 1(64)

Titulinis

Redaktorių taryba ir kolegija

Turinys / Contents
 
Redakcijos skiltis

Ar galime geriau planuoti sveikatos priežiūros ateitį?

Literatūros apžvalga

Gerovės samprata sveikatos moksluose ir psichologijoje: tyrimai, problemos ir galimybės
Justina Kaliatkaitė, Laima Bulotaitė

Originalūs straipsniai

Realizuoti potencialūs gyvenimo metai dėl išvengiamo mirtingumo ir jų dinamika Lietuvoje 1967–2011 m. pagal lytį, gyvenamąją vietovę ir amžių
Romualdas Gurevičius, Sandra Mekšriūnaitė

Lietuvos įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų žmogiškieji ištekliai ir vykdoma profesinės sveikatos priežiūros veikla
Georgijus Kirilovas, Remigijus Jankauskas, Raimonda Eičinaitė-Lingienė, Danguolė Gorobecienė

Lietuvos ir kitų Baltijos jūros regiono šalių profesinės sveikatos priežiūros teisinis reglamentavimas ir profesinės sveikatos paslaugų teikimo modeliai
Jolita Kartunavičiūtė, Remigijus Jankauskas, Raimonda Eičinaitė-Lingienė, Toma Matevičiūtė

Lietuvos ir kitų Baltijos jūros regiono šalių profesinės sveikatos priežiūros tarnybų finansavimo pobūdis, žmogiškieji ištekliai ir profesinės sveikatos specialistų vykdomos funkcijos
Jolita Kartunavičiūtė, Remigijus Jankauskas, Raimonda Eičinaitė-Lingienė, Toma Matevičiūtė

Visuomenės sveikatos specialistų pasiskirstymas darbo rinkoje
Virginija Kanapeckienė, Vytenė Jankauskienė

Sveikatos administratorių, visuomenės sveikatos specialistų ir mokslininkų požiūris į visuomenės sveikatos technologijų vertinimą Lietuvoje
Raimonda Janonienė, Vaida Aguonytė, Vytautas Jurkuvėnas

Darbingo amžiaus vilniečių rūkymo įpročiai ir požiūris į juos
Daina Juršytė, Dovilė Jakubavičiūtė, Romualdas Gurevičius

Restruktūrizuojamose Lietuvos ligoninėse dirbančių slaugytojų sveikatai žalinga elgsena: paplitimas ir rizikos veiksniai
Justina Kaliatkaitė, Birutė Pajarskienė

Savo kūno vertinimo reikšmė paauglių pasitenkinimui gyvenimu ir jų mitybos įpročiams: šešių šalių duomenys
Jolanta Laukaitienė, Reda Mocevičienė, Apolinaras Zaborskis

Ikimokyklinio amžiaus vaikų sužalojimų namuose paplitimas
Justina Račaitė, Genė Šurkienė, Aida Laukaitienė

Ypač mažo psichinio atsparumo 5–10 klasių mokinių, gyvenančių penkiuose didžiuosiuose Lietuvos miestuose, demografinių rodiklių, šeimos charakteristikų ir mokymosi rodiklių ypatumai
Aušra Griciūtė

Visuomenės sveikatos praktikai

Visuomenės sveikatos plėtros strateginių krypčių nustatymas

Visuomenės sveikatos specialistų ir slaugos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas

Informacija straipsnių autoriams