• Titulinis
  • „Visuomenės sveikata“ 2014, Nr. 2(65)

„Visuomenės sveikata“ 2014, Nr. 2(65)

Titulinis

Redaktorių taryba ir kolegija

Turinys / Contents
 
Redakcijos skiltis

Inovacijų svarba šiuolaikinėje sveikatos sistemoje

Literatūros apžvalgos

Darbuotojų gerovė ir ją skatinantys psichosocialinės darbo aplinkos veiksniai
Dovilė Šorytė, Birutė Pajarskienė

Pirminės sveikatos priežiūros ir visuomenės sveikatos paslaugų integravimas ir šalių patirtis
Gintarė Petronytė, Virginija Kanapeckienė

Originalūs straipsniai

Išvengiamo mirtingumo nulemti prarasti potencialūs gyvenimo metai ir jų vertė Lietuvoje 1967–2011 m. pagal lytį ir gyvenamąją vietovę
Romualdas Gurevičius, Sandra Mekšriūnaitė

Ilgalaikės mirtingumo nuo vėžio tendencijos Lietuvoje
Giedrė Smailytė, Ieva Vincerževskienė

Difterijos epideminio proceso dėsningumai Lietuvoje 1991–2011 metais
Nerija Kuprevičienė, Kęstutis Žagminas, Daiva Razmuvienė, Algirdas Griškevičius

Slaugytojų sveikatai žalingas elgesys ligoninių restruktūrizavimo metu – prieinama streso įveikos strategija „įtampai nuimti“?
Toma Jasiukevičiūtė, Birutė Pajarskienė

Lietuvos žemės ūkio darbuotojų profesinis sergamumas 2006–2012 m. ir jį sukėlę profesinės rizikos veiksniai
Lolita Pilipavičienė, Danė Krisiulevičienė

Sezoniškumo ir meteorologinių veiksnių pokyčių įtaka sergamumui ir mirtingumui
nuo ūmaus miokardo infarkto 2000–2010 metais

Vidmantas Vaičiulis, Ričardas Radišauskas

Pacientų, sergančių sunkiu širdies nepakankamumu, gyvenimo kokybės vertinimas
Diana Rinkūnienė, Jūratė Jurkutė, Jolanta Laukaitienė, Silvija Bučytė, Renaldas Jurkevičius

Marijampolės apskrities pirmokų mitybos ir fizinio išsivystymo ypatumai ir pokyčiai per penkerius metus
Aušra Petrauskienė, Agnė Rugytė, Edita Albavičiūtė

Visuomenės sveikatos praktikai

Sveikatos netolygumų mažinimas: gebėjimų rengiant veiksmų planą ir ES struktūrinių fondų lėšomis
finansuojamus projektus stiprinimas


Naujas visuomenės sveikatos stebėsenos modelis savivaldybėse

Informacija straipsnių autoriams / Information to authors