• Titulinis
  • „Visuomenės sveikata“ 2014, Nr. 3(66)

„Visuomenės sveikata“ 2014, Nr. 3(66)

Titulinis

Redaktorių taryba ir kolegija

Turinys / Contents
 
Redakcijos skiltis

Pagrindinės Lietuvos sveikatos 2014–2025 metų programos įgyvendinimo sėkmės prielaidos

Literatūros apžvalga

Fizinio aktyvumo matavimo metodai
Raimonda Janonienė, Aušra Sobutienė, Rolanda Valintėlienė

Originalūs straipsniai

Mirtingumo nuo vėžio netolygumai Lietuvoje 2002–2005 ir 2006–2009 metais
Ieva Vincerževskienė, Giedrė Smailytė, Domantas Jasilionis

Lietuvos vaikų augimo stebėsena: rezultatai ir pokyčiai (2008–2013 m.)
Aušra Petrauskienė, Edita Albavičiūtė, Vilma Žaltauskė

Vyresnio amžiaus asmenų mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų netolygumai Lietuvoje
Vaida Aguonytė, Aušra Beržanskytė, Jolanta Valentienė, Laura Nedzinskienė

Lietuvos universitetų visuomenės sveikatos absolventų situacijos darbo rinkoje vertinimas
Virginija Kanapeckienė, Vytenė Jankauskienė

Lietuvos suaugusių gyventojų ketinimas skiepytis ir jį lemiantys veiksniai
Nerija Kuprevičienė, Kęstutis Žagminas

Vilniečių informuotumas apie onkologinių, širdies ir kraujagyslių ligų prevencines programas bei dalyvavimas jose
Daina Juršytė, Romualdas Gurevičius

Sveikatos stiprinimo darbe veiklos, jų poreikis ir profesinės rizikos veiksniai reabilitacijos ir socialinės globos įstaigose
Laima Bulotaitė, Dovilė Šorytė, Rasa Šidagytė, Sigita Vičaitė

Lietuvos 5–12 klasių moksleivių mankštinimosi motyvaciją lemiantys veiksniai
Vaiva Balčiūnienė, Brigita Miežienė, Arūnas Emeljanovas, Miglė Bacevičienė

Miego higienos užsiėmimo poveikis studentų miego kokybei gerinti
Agnė Murauskaitė, Kristina Žardeckaitė-Matulaitienė

65 m. ir vyresnių asmenų požiūris į sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą
Eimantė Zolubienė, Aušra Beržanskytė, Vaida Aguonytė, Laura Nedzinskienė

Privačių pirminės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas Kauno mieste
Leonas Valius, Daina Krančiukaitė-Butylkinienė

Visuomenės sveikatos praktikai

Projektas TUBIDU – „Visuomenės sveikatos priežiūros ir pilietinės visuomenės stiprinimas kovai prieš tuberkuliozės epidemiją tarp pažeidžiamųjų grupių“

Atnaujinti darbo vietų apšvietimo reikalavimai

Ekonominis lėtinių neinfekcinių ligų vertinimas (EConDA)

Informacija straipsnių autoriams / Information to authors