• Titulinis
  • „Visuomenės sveikata“ 2014, Nr. 4(67)

„Visuomenės sveikata“ 2014, Nr. 4(67)

Titulinis

Redaktorių taryba ir kolegija

Turinys / Contents
 
Redakcijos skiltis

Vaikų sveikatos metus palydint

Literatūros apžvalgos

Duomenų tyryba medicinoje: taikymas, problemos ir galimybės
Olegas Niakšu

Integruota vaikų sveikatos priežiūra: tarptautinė patirtis ir rekomendacijos
Sigita Burokienė, Ieva Kisielienė, Vytautas Usonis

Originalūs straipsniai

Išvengiamų hospitalizacijų mastas Lietuvoje 2012 metais: bendra apžvalga
Sandra Mekšriūnaitė, Romualdas Gurevičius

ŽIV ir TB ištyrimo bei gydymo paslaugų prieinamumą švirkščiamųjų narkotikų vartotojams lemiantys veiksniai
Loreta Stonienė

Lietuvos gydytojų vadovų sąjungos narių požiūris į sveikatos priežiūros įstaigų ir paslaugų restruktūrizavimo politiką
Vilma Jasiukaitienė, Skirmantė Sauliūnė

Restruktūrizuotose ligoninėse dirbančių slaugytojų suvokiamos gerovės prognozavimas pagal psichosocialinius darbo veiksnius ir nerimastingumą
Justina Kaliatkaitė, Laima Bulotaitė

Vidutinio amžiaus suaugusiųjų nerimo dėl sveikatos ir sveikatos kontrolės suvokimo ryšys
Loreta Zajančkauskaitė-Staskevičienė, Gintarė Stankaitytė

Moterų pykčio kaita psichoterapijoje: subjektyviai reikšmingi pokyčiai ir terapiniai veiksniai
Juliana Lozovska

Rizikos veiksniai ir širdies ritmo variabilumas kaip mirties nuo širdies ir kraujagyslių ligų prediktoriai: 10 metų sveikatos išeičių tyrimas bendruomenėje
Jurgita Andruškienė, Aurelija Podlipskytė, Arvydas Martinkėnas, Giedrius Varoneckas

Visuomenės sveikatos praktikai

20-asis kasmetinis tarptautinis Baltijos jūros regiono šalių profesinės sveikatos ir saugos tinklo (BSN) partnerių susitikimas

Baigėsi projektas „Sveikatos ugdymo darbo vietose tyrimas: esama padėtis ir poreikiai“

Metodinės rekomendacijos

Metodinės rekomendacijos, kaip pagerinti psichikos sveikatos priežiūros įstaigose dirbančių slaugytojų psichosocialinę darbo aplinką ir vykdyti pacientų smurto darbe prevenciją
Vilija Kuodytė, Vaida Jakubynaitė, Ieva Vėbraitė, Birutė Pajarskienė

IN MEMORIAM

Profesorius Mečys Stukonis (1924–2014)

Informacija straipsnių autoriams / Information to authors