• Titulinis
  • „Visuomenės sveikata“ 2015, Nr. 1(68)

„Visuomenės sveikata“ 2015, Nr. 1(68)

Titulinis

Redaktorių taryba ir kolegija

Turinys / Contents
 
Redakcijos skiltis

Kuriant į pacientą orientuotą sveikatos priežiūros sistemą

Literatūros apžvalga

Mokslinių tyrimų įrodymų panaudojimas formuojant sveikatos politiką: ar vyksta žinių perdavimas
ir mainai praktikoje?
Daiva Dudutienė

Originalūs straipsniai

Ambulatoriškai valdomų ligų paplitimo ypatumai Lietuvoje 2012 m.
Sandra Mekšriūnaitė, Romualdas Gurevičius

Sergamumo 2-ojo tipo diabetu dinamikos pokyčiai Lietuvoje 2002–2013 m.
Nadežda Lipunova, Romualdas Gurevičius

Lietuvos moterų dalyvavimas gimdos kaklelio ir krūties vėžio prevencinėse patikrose 2004–2014 m.
Justina Vaitkevičiūtė, Vytenis Petkevičius, Jūratė Klumbienė

Nepageidaujamų įvykių registravimo ir mokymosi sistemos diegimas Lietuvos bendrojo pobūdžio ligoninėse: esama padėtis ir poreikiai
Sandra Mekšriūnaitė, Kęstutis Rudaitis, Rolanda Valintėlienė

ŽIV infekuotų nuo psichoaktyviųjų medžiagų priklausomų asmenų reprezentacijos interneto portaluose problemos
Aušra Širvinskienė, Uršulė Leiputė

Vairuoti besimokančių asmenų ketinimai rizikingai vairuoti: vairavimo baimės ir nuostatų kitimas mokymosi procese
Renata Arlauskienė, Auksė Endriulaitienė

Pedagogines studijas pasirinkusių jaunuolių mitybos ypatumai
Regina Proškuvienė, Jūratė Česnavičienė

Lietuvos 16–17 metų moksleivių nuomonė apie internetą kaip informacijos apie sveikatą šaltinį
Daiva Marazienė, Ričardas Radišauskas, Edita Šakytė

Ankstyvasis kochlearinio implantavimo poveikis vaiko adaptacijai valstybinėse ugdymo įstaigose
Lina Račylienė, Nora Šiupšinskienė

Visuomenės sveikatos praktikai

Visuomenės sveikatos plėtros strateginių krypčių nustatymas 

Informacija straipsnių autoriams / Information to authors