• Titulinis
  • „Visuomenės sveikata“ 2015, Nr. 3(70)

„Visuomenės sveikata“ 2015, Nr. 3(70)

Titulinis

Redaktorių taryba ir kolegija

Turinys / Contents

Redakcijos skiltis

Penkių žemynų specialistai dalijosi kovos su vėžiu patirtimi ir naujovėmis

Literatūros apžvalgos

Psichosocialiniai įvairių darbuotojų sociodemografinių grupių darbo veiksniai. Literatūros apžvalga 
Arūnas Žiedelis, Birutė Pajarskienė

Psichikos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo vaikams, turintiems psichikos, elgesio ir emocijų sutrikimų, Lietuvoje apžvalga 
Martynas Izokaitis, Vincentas Liuima, Loreta Stonienė, Odeta Vitkūnienė

Rizikingas elgesys internete: jo formos ir pasekmės tarpasmeniniams santykiams bei asmens privatumui
Ugnė Paluckaitė, Kristina Žardeckaitė-Matulaitienė

Originalūs straipsniai

Sergamumo 2-ojo tipo diabetu dinamika įvairiose gimimo kohortose 2002–2013 m. Lietuvoje 
Nadežda Lipunova, Romualdas Gurevičius

Lietuvos rajoninių ligoninių veikla kartu vertinant kelis rodiklius pagal Pabon Lasso modelį
Romualdas Gurevičius

Vidutiniai 8 metų gydymo kaštai persirgus ūminiu miokardo infarktu priklausomai
nuo rizikos veiksnių ir gretutinių ligų 
Jelena Umbrasienė, Giedrius Vanagas, Jonė Venclovienė

Vilniaus psichiatrijos ligoninėse ir skyriuose dirbančių slaugytojų smurto patirtis 
Vilija Kuodytė, Birutė Pajarskienė

Studentų D tipo asmenybės ir jos komponentų sąsajos su sveikatai nepalankiu elgesiu 
Andrius Šmitas, Aidas Perminas

Visuomenės sveikatos praktikai

Lietuvoje pradedama antimikrobinių vaistinių preparatų vartojimo stebėsena

Metodinės rekomendacijos

Saugos ir sveikatos kultūros gerinimas įmonėse
Lolita Pilipavičienė, Saulius Vainauskas


Informacija straipsnių autoriams / Information to authors