• Titulinis
  • „Visuomenės sveikata“ 2015, 1 priedas

„Visuomenės sveikata“ 2015, 1 priedas

Titulinis

Redaktorių taryba ir kolegija

Turinys / Contents

Literatūros apžvalga

Mitybos nepakankamumo svarba kardiochirurginiams pacientams
Donata Ringaitienė, Dalia Gineitytė, Vaidas Vicka, Jūratė Šipylaitė, Juozas Ivaškevičius, Rimantas Stukas

Originalūs straipsniai

Klaipėdos regiono senjorų, dalyvaujančių Trečiojo amžiaus universiteto veikloje, su sveikata susijusi gyvenimo kokybė
Jūratė Sučylaitė, Artūras Razbadauskas, Arvydas Martinkėnas, Tatjana Žuravliova

Klaipėdos rajono gyventojų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo ypatumai
Birutė Strukčinskienė, Neringa Tarvydienė, Vaiva Strukčinskaitė, Tatjana Žuravliova, Rima Radžiuvienė, Artūras Mažrimas

Lietuvos aukštųjų universitetinių mokyklų studentų fizinio aktyvumo ypatumai
Valerij Dobrovolskij, Rimantas Stukas

Klaipėdos miesto mokinių požiūris į alkoholio vartojimo problemą ir prevencijos galimybes mokykloje
Dalia Jurgaitienė, Birutė Strukčinskienė, Diana Šopagienė

3–4 klasių mokinių fizinio aktyvumo ir laisvalaikio organizavimas šeimoje: tėvų nuomonė
Neringa Strazdienė

Depresija sergančių asmenų gyvenimo kokybė
Jūratė Tamušauskaitė, Irma Vasyliūtė, Danguolė Drungilienė, Vida Mockienė

Pagyvenusių žmonių su sveikata susijusi gyvenimo kokybė
Vaida Jenciūtė, Tatjana Žuravliova, Artūras Razbadauskas, Artūras Mažrimas

Asmenų, slaugančių artimuosius, emocinių išgyvenimų, savo sveikatos vertinimo ir gyvenimo kokybės sąsajos
Jūratė Sučylaitė

Neįgalių žmonių gyvenimo kokybė: tarp subjektyvaus ir objektyvaus vertinimo
Brigita Kreivinienė, Jolanta Vaičiulienė

Paauglių, sergančių cukriniu diabetu, su sveikata susijusi gyvenimo kokybė
Birutė Aglinskaitė, Tatjana Žuravliova, Geriuldas Žiliukas, Artūras Razbadauskas

Pacientų požiūris į kojų venų varikozės prevenciją
Tatjana Polinskaja, Tatjana Žuravliova, Geriuldas Žiliukas, Indrė Brasaitė

Jūrininkų ir kranto darbuotojų streso formuojama sveikatos rizika
Lolita Rapolienė, Antanas Jurgelėnas

Krūties vėžiu sergančių moterų gyvenimo kokybės ir taikomo gydymo metodo ryšys
Renata Paukštytė, Lolita Rapolienė

Mirtingumo nuo apsinuodijimo psichoaktyviosiomis medžiagomis tendencijos Klaipėdos apskrityje 2010–2014 m.
Gražina Šniepienė, Diomenas Vitkus, Aleksandras Slatvickis

Tėvų, kurių vaikai lanko lopšelį, informuotumas apie vakcinas ir jų požiūris į vaikų imunoprofilaktiką
Laura Lidžiūtė, Dalija Stasiuvienė

6–7 metų ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų ir 1–12 klasių mokinių plaukimo įgūdžiai bei poreikis juos tobulinti
Laura Lidžiūtė, Jūratė Grubliauskienė

Pacientų po širdies chirurgijos operacijų informacijos ir paslaugų gavimo poreikiai
Elena Savickienė, Renata Darginavičienė, Artūras Razbadauskas, Tatjana Žuravliova

Elektromagnetinės spinduliuotės tyrimai gyvenamojoje aplinkoje
Raimondas Buckus, Birutė Strukčinskienė, Rimantas Stukas, Juozas Raistenskis, Vaiva Strukčinskaitė, Aurelija Šidlauskienė

Arterinės hipertenzijos ir cukrinio diabeto valdymo netolygumai pirminės sveikatos priežiūros grandyje
Greta Neverdauskaitė, Arnoldas Jurgutis


Informacija straipsnių autoriams