• Titulinis
  • „Visuomenės sveikata“ 2016, Nr. 1(72)

„Visuomenės sveikata“ 2016, Nr. 1(72)

Titulinis

Redaktorių taryba ir kolegija

Turinys / Contents

Redakcijos skiltis

Europos sveikatos sistemų veikla 2015 m. pacientų požiūriu: sėkmingas Lietuvos šuolis į priekį

Literatūros apžvalga

Su sveikata susijusį elgesį aiškinančios teorijos ir modeliai: kas skatina keisti elgesį
Laima Bulotaitė, Sigita Vičaitė

Originalūs straipsniai

Mirtingumo nuo kepenų cirozės ir kepenų vėžio Lietuvoje alternatyvi prognozė taikant skirtingus alkoholio
vartojimo scenarijus
Sandra Mekšriūnaitė, Romualdas Gurevičius

Ambulatorines paslaugas teikiančių gydytojų specialistų požiūris į pirminės ir antrinės sveikatos priežiūros
grandžių bendradarbiavimą
Ieva Jakubynaitė, Snieguolė Kaselienė

Lietuvoje teikiamų psichikos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas vaikams, turintiems psichikos,
elgesio ir emocijų sutrikimų
Martynas Izokaitis, Loreta Stonienė, Vincentas Liuima, Odeta Vitkūnienė

„Na, tai ir sukiesi“: iš vaiko priežiūros atostogų į darbą grįžusių moterų patirtys ieškant darbo ir asmeninio
gyvenimo pusiausvyros
Dovilė Šorytė, Toma Jasiukevičiūtė-Zelenko

Psichologijos ir socialinio darbo studentų nuostatos dėl psichikos liga sergančių asmenų
Aistė Pranckevičienė, Auksė Endriulaitienė, Rasa Markšaitytė, Kristina Žardeckaitė-Matulaitienė,
Douglas R. Tillman, David D. Hof, Kiphany Hof

Lietuvos pirmų klasių mokinių fizinio aktyvumo pokyčiai penkerių metų laikotarpiu. Tarptautinio COSI tyrimo
duomenys (2008, 2010 ir 2013 m.)
Vilma Žaltauskė, Aušra Petrauskienė

Ikimokyklinio amžiaus vaikų, nelankančių ikimokyklinio ugdymo įstaigų, mitybos ypatumai
Roma Bartkevičiūtė, Albertas Barzda, Ignė Baltušytė, Rimantas Stukas, Sandra Bartkevičiūtė

Suaugusių ir pagyvenusių Lietuvos gyventojų faktinės mitybos ir mitybos įpročių tyrimas
Albertas Barzda, Roma Bartkevičiūtė, Ignė Baltušytė, Rimantas Stukas, Sandra Bartkevičiūtė

Saugos ir sveikatos kultūra Lietuvos apdirbamosios gamybos įmonėse
Lolita Pilipavičienė, Saulius Vainauskas

Visuomenės sveikatos praktikai

Parengtos rekomendacijos, kaip darbo vietose įrengti, matuoti ir vertinti apšvietimą

Parengtos rekomendacijos „Profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai“

 

Informacija straipsnių autoriams / Information to authors