• Titulinis
  • „Visuomenės sveikata“ 2016, Nr. 3(74)

„Visuomenės sveikata“ 2016, Nr. 3(74)

Titulinis

Redaktorių taryba ir kolegija

Turinys / Contents

Redakcijos skiltis

Įvairiapusis požiūris į vėžį ir kovą su juo – pasiekimai, problemos, siūlomi sprendimai

Literatūros apžvalga

Literatūros apžvalga: onkologinėmis ligomis sergančių paauglių psichosocialiniai sunkumai
Eglė Rekašiūtė, Irina Banienė

Originalūs straipsniai

Bendro mirtingumo ir vidutinės tikėtinos gyvenimo trukmės alternatyvi prognozė Lietuvoje
mažinant mirtingumą nuo penkių išvengiamų mirties priežasčių
Sandra Mekšriūnaitė, Romualdas Gurevičius

Vidutinė tikėtina suaugusiųjų gyvenimo trukmė be negalios Lietuvoje 2012–2014 m.
Žilvinė Našlėnė, Romualdas Gurevičius

14–17 metų moksleivių požiūris į savo sveikatą ir sveiką gyvenseną bei sveikatinimo programų poreikis
Rita Raškevičienė, Raimonda Eičinaitė-Lingienė, Greta Rožėnaitė, Leonidas Sakalauskas

13–14 metų vaikų fizinio aktyvumo veiksniai šešiose Lietuvos savivaldybėse
Aldona Jociutė, Aušra Beržanskytė

Psichikos, elgesio ir emocijų sutrikimų turinčių vaikų tėvų / globėjų požiūris į psichikos sveikatos
priežiūros paslaugų prieinamumą Lietuvoje
Vincentas Liuima, Martynas Izokaitis, Loreta Stonienė

Vilniaus psichikos sveikatos priežiūros įstaigose dirbančių slaugytojų psichosocialinių darbo veiksnių
vertinimas priklausomai nuo darbe patirto fizinio smurto
Birutė Pajarskienė, Vaida Jakubynaitė, Ieva Vėbraitė

Profesinės sveikatos paslaugų teikimo apimtis Lietuvos apdirbamosios gamybos įmonėse ir jų nauda darbuotojams
Lolita Pilipavičienė, Saulius Vainauskas

Lietuvos apdirbamosios gamybos įmonių darbuotojų pageidaujamos profesinės sveikatos paslaugos
Lolita Pilipavičienė, Saulius Vainauskas

Visuomenės sveikatos praktikai

Sveikatos netolygumų stebėsena ir vertinimas

Parengtos metodinės rekomendacijos dėl darbuotojų gerovės stiprinimo kuriant darbui ir asmeniniam gyvenimui derinti palankią darbo aplinką 

Inovaciniai jaunimo švietimo metodai, skirti sveikai gyvensenai ir profesinei sveikatai ugdyti

Informacija straipsnių autoriams / Information to authors