• Titulinis
  • „Visuomenės sveikata“ 2016, 1 priedas

„Visuomenės sveikata“ 2016, 1 priedas

Titulinis

Redaktorių taryba ir kolegija

Turinys / Contents

Redakcijos skiltis

Praėjus 30 metų nuo Černobylio atominės elektrinės avarijos
Albinas Mastauskas

Originalūs straipsniai

Ilgalaikis Černobylio atominės elektrinės avarijos poveikis Lietuvos aplinkai ir gyventojų apšvitai
Rima Ladygienė, Laima Pilkytė, Auksė Tankevičiūtė

Importuojamų miško grybų ir šalyje sumedžiotų žvėrių radioaktyviosios taršos ypatumai
Pranas Drulia, Božėna Valantavičienė, Olga Chalkovskienė

Černobylio atominės elektrinės avarijos įtaka Lietuvoje naudojamo medienos kuro užterštumui
Laima Pilkytė, Rima Ladygienė, Albinas Mastauskas, Julius Žiliukas

Radiocezio dinamikos ežerų ekosistemose tyrimas
Anastasija Moisejenkova, Dainius Jasaitis, Milda Pečiulienė

137Cs ir 40K  akumuliacija ir pernaša sistemoje Nemuno upė–užliejamosios pievos–Kuršių marios
Danguolė Montvydienė, Danutė Marčiulionienė, Marija Volkova, Ričardas Paškauskas, Jonas Mažeika, Olga Jefanova

Dirbtinės (137Cs, 90Sr) ir gamtinės (40K)  kilmės radionuklidų pasiskirstymo skirtingos žemėnaudos dirvožemiuose tyrimai
Ingrida Pliopaitė Bataitienė, Renata Mikalauskienė, Raimondas Grubliauskas

Dicentrinių chromosomų analizės metodo taikymas nustatant apšvitą
Kamilė Guogytė, Olga Sevriukova, Rima Ladygienė, Julius Žiliukas

Radiologinių avarijų rizikos vertinimas Lietuvos savivaldybėse
Renata Baniulienė

Traserių metodo taikymas branduolinių objektų aplinkoje
Vaidotė Jakimavičiūtė-Maselienė, Vigilija Cidzikienė

Radono patalpose nulemtos gyventojų apšvitos vertinimas 11 Lietuvos savivaldybių esančiuose gyvenamuosiuose pastatuose
Remigijus Kievinas, Rima Ladygienė, Laima Pilkytė, Julius Žiliukas

Informacija straipsnių autoriams / Information to authors