• Titulinis
  • „Visuomenės sveikata“ 2016, 2 priedas

„Visuomenės sveikata“ 2016, 1 priedas

Titulinis

Redaktorių taryba ir kolegija

Turinys / Contents

Literatūros apžvalgos

Asmens gyvenimo sėkmės link: Vydūno pamokos
Vanda Kavaliauskienė

Bendruomenės slaugytojo ir šeimos globėjo partnerystė
Lina Jankauskienė, Lolita Rapolienė

Medicinos laboratorijų veiklos kokybės vertinimo sistemos
Bernadeta Miliauskaitė

Originalūs straipsniai

Paauglių sveikatai palankios psichologinės mokymosi aplinkos kūrimas šeimoje: vaikų nuomonė
Neringa Strazdienė, Astra Vaškienė

Mergaičių fizinio aktyvumo ugdymas paauglystėje
Eugenija Adaškevičienė

Burnos higienistų poreikis Vakarų Lietuvoje
Lijana Dvarionaitė, Danguolė Mieldažienė

Širdies ritmas kaip priemonė jūreivių funkcinei būklei įvertinti jūrinio reiso metu
Lina Mažrimaitė, Giedrius Varoneckas, Albinas Stankus, Arvydas Martinkėnas

Fizinės būklės savikontrolės ugdymo įtaka jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų (10–11 metų) fiziniams gebėjimams ir požiūriui į fizinės sveikatos ugdymą
Vytė Kontautienė

JAV sveikų ilgaamžių tolesnio gyvenimo lūkesčiai
Faustas Stepukonis, Susan L. Hughes

Nepasitenkinimo kūno įvaizdžiu rizikos veiksniai ir jų poveikis sveikatai bei psichosocialiniam gyvenimui: specialistų ugdymo poreikis ir galimybės
Ineta Pačiauskaitė, Faustas Stepukonis, Arnoldas Jurgutis

Berniukų ir mergaičių kūno vaizdo vertinimas
Sigita Derkintienė, Asta Šarkauskienė, Antanas Lukoševičius

Socialinis darbuotojas kaip rekreacinės veiklos organizatorius, dirbantis su gatvėje laiką leidžiančiais jaunais žmonėmis
Dovilė Lisauskienė, Vilmantė Aleksienė

Užimtumo programų įgyvendinimas gerontologijos įstaigose
Jolanta Zeleniūtė, Eva Kviatkovska, Vilmantė Aleksienė

Studentų žinių apie ŽIV / AIDS infekciją įvertinimas
Viktorija Saare, Dalia Jurgaitienė, Diana Šopagienė, Vladimiras Andrejevas

Miesto ir kaimo gyventojų požiūris į skiepus
Audra Kriščiūnienė, Arnoldas Jurgutis, Dalia Jurgaitienė, Birutė Strukčinskienė

Informacija straipsnių autoriams / Information to authors