• Titulinis
  • „Visuomenės sveikata“ 2017, Nr. 1(76)

„Visuomenės sveikata“ 2017, Nr. 1(76)

Titulinis

Redaktorių taryba ir kolegija

Turinys / Contents

Redakcijos skiltis

Europos sveikatos sistemų veikla 2016 m. pacientų požiūriu:Lietuva sugrįžo į savo ankstesnę trajektoriją

Literatūros apžvalgos

Alkoholinių gėrimų reklamos įtaka jų vartojimui: mokslo įrodymų apžvalga
Gintarė Petronytė, Iveta Petraitytė, Ieva Radzevičiūtė, Raimonda Janonienė

Rizikingo vairavimo motyvų, rizikingo vairavimo stiliaus ir neigiamų tokio vairavimo pasekmių sąsaja: literatūros apžvalga
Justina Slavinskienė, Kristina Žardeckaitė-Matulaitienė

Ankstyvoji intervencija dėl psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose
Martynas Izokaitis, Loreta Stonienė

Originalūs straipsniai

Suaugusiųjų sveiko gyvenimo trukmės ir gyvenimo be negalios trukmės rodiklių palyginimas Lietuvoje 2012-2014 m.
Žilvinė Našlėnė, Romualdas Gurevičius

"Sveikata 2020" politikos raida: jaunimo sveikata
Irena Misevičienė, Vita Špečkauskienė, Aldona Rauckienė-Michaelsson

Savivaldybių atstovų ir visuomenės sveikatos biurų specialistų veiklos nustatant ir mažinant sveikatos netolygumus
Jurgita Vladičkienė, Vilma Jasiukaitienė, Snieguolė Kaselienė, Ramunė Kalėdienė, Mindaugas Stankūnas

Sveikatai nepalankių maisto produktų ir gėrimų vartojimo paplitimas tarp pradinių klasių mokinių
Žymantas Žandaras, Rimantas Stukas

Senyvo amžiaus žmonių požiūrio į senatvę ir psichologinio atsparumo reikšmė jų gyvenimo kokybei
Eglė Šukytė, Viktorija Čepukienė

Visuomenės sveikatos praktikai

Pasikeitė hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros tvarka asmens sveikatos priežiūros įstaigose

Parengtas praktinis vadovas, kaip vesti darbingumui ir gerovei darbe kurti skirtas diskusijas

Įsibėgėja trečiasis Europos šalių sveikatos technologijų vertinimo projektas EUnetHTA JA3

Informacija straipsnių autoriams / Information to authors