• Titulinis
  • „Visuomenės sveikata“ 2017, Nr. 3(78)

„Visuomenės sveikata“ 2017, Nr. 3(78)

Titulinis

Redaktorių taryba ir kolegija

Turinys / Contents

Redakcijos skiltis

Kardiologinė pagalba ES šalyse paciento požiūriu - "Europos širgides indeksas"

Literatūros apžvalgos

Darbuotojų kūno masės indeksą mažinančių individualaus konsultavimo intervencijų veiksmingumas: sisteminė literatūros apžvalga ir metaanalizė
Lolita Pilipavičienė, Saulius Vainauskas

Nuteistųjų sveikatos problemos ir sveikatos priežiūra įkalinimo įstaigose. Literatūros apžvalga
Greta Stankutė, Greta Bružytė, Eglė Marija Jakimavičienė, Laura Nedzinskienė

Originalūs straipsniai

Šeimos medicinos ir pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų geografinis prieinamumas Lietuvoje
Sandra Mekšriūnaitė, Romualdas Gurevičius

Lietuvos gyventojų mirtingumo, sukelto alkoholio vartojimo, pokyčiai 2010-2016 m. ir įtaka vidutinei tikėtinai gyvenimo trukmei
Žilvinė Našlėnė, Aušra Želvienė

Su alkoholio vartojimu siejamo sergamumo ir ligotumo ypatumai Lietuvoje tarp 15 m. ir vyresnių gyventojų 2013-2016 m.
Robertas Skrobotovas, Aušra Želvienė

Visuomenės sveikatos žmogiškųjų išteklių pasiskirstymas Lietuvoje atsižvelgiant į demografines charakteristikas, išsilavinimą ir darbo vietas
Virginija Kanapeckienė, Daiva Gerasimavičienė, Martynas Izokaitis

Vilniaus universiteto studentų kofeino turinčių produktų vartojimo paplitimas
Edgaras Acus, Rimantas Stukas

Lietuvos 6-7 metų vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, sužalojimų namuose paplitimas
Eglė Žilūtė, Justina Račaitė, Genė Šurkienė, Marija Jakubauskienė, Rita Sketerskienė

Mokiniams teikiamų ankstyvosios intervencijos paslaugų dėl psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prieinamumas bendrojo ugdymo mokyklose pagalbos mokiniui specialistų požiūriu
Loreta Stonienė, Martynas Izokaitis

Visuomenės sveikatos praktikai

Patvirtintas antimikrobinėms medžiagoms atsparių mokroorganizmų plitimo prevencijos ir kontrolės 2017-2021 metų veiksmų planas

Parengta nepageidaujamų įvykių ataskaita

Informacija straipsnių autoriams / Information to authors