• Titulinis
  • „Visuomenės sveikata“ 2017, Nr. 4(79)

„Visuomenės sveikata“ 2017, Nr. 4(79)

Titulinis

Redaktorių taryba ir kolegija

Turinys / Contents

Redakcijos skiltis

Investicijos į darbuotojų sveikatą atsiperka

Literatūros apžvalgos

Asmenų grįžimo į darbą po onkologinės ligos galimybės, kliūtys ir ankstyvo pasitraukimo iš darbo veiksniai
Viktorija Ivleva, Birutė Pajarskienė

Kaip gydytojas gali motyvuoti pacientą mesti rūkyti?
Adomas Bieliauskas, Viktorija Andrejevaitė

Motyvavimo pokalbio taikymo reumatinėmis sąnarių ligomis sergantiems asmenims galimybės:
sisteminė literatūros analizė
Laura Alčiauskaitė, Liuda Šinkariova

Moterų potrauminio streso sutrikimas ir probleminis alkoholio vartojimas: sisteminė analizė
Neringa Bagdonaitė, Rasa Pilkauskaitė-Valickienė

Originalūs straipsniai

Šeimos medicinos ir pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų geografinio prieinamumo rodiklių netolygumai
Sandra Mekšriūnaitė, Romualdas Gurevičius

Streso darbe vertinimo klausimyno lietuviškos versijos psichometrinių charakteristikų įvertinimas
Vilija Kuodytė, Birutė Pajarskienė

Jaunų žmonių alkoholio vartojimo įpročių ir lūkesčių bei alkoholio reklamų ir socialinių alkoholio prevencijai skirtų reklamų vertinimas
Emilė Ruseckaitė, Laima Bulotaitė

Smurto prieš mokytojus paplitimas Anykščių rajono mokyklose, mokytojų psichoemocinės būsenos įvertinimas ir sąsajos su patirtu smurtu
Atėnė Budriūnienė, Rima Viliūnienė

Jaunų žmonių žinios apie ekstremaliąsias situacijas, keliančias grėsmę visuomenės sveikatai
Jovita Malyško, Genė Šurkienė, Auksė Bankauskaitė-Miliauskienė

Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų vykdomos sveikatos stiprinimo veiklos įmonėse apžvalga
Sigita Vičaitė, Rasa Šidagytė

Visuomenės sveikatos praktikai

Streso darbe valdymo standartai – adaptuoti Lietuvos įmonėms ir parengti naudoti

Sveikatos sektoriaus procesų valdymo tobulinimas plėtojant visuomenės sveikatos stebėseną

Lietuvoje bus pradėtos teikti ankstyvosios alkoholio vartojimo rizikos įvertinimo ir pagalbos teikimo paslaugos

Informacija straipsnių autoriams / Information to authors