• Titulinis
  • „Visuomenės sveikata“ 2018, Nr. 3(82)

„Visuomenės sveikata“ 2018, Nr. 3(82)

Titulinis

Redaktorių taryba ir kolegija

Turinys Contents

Redakcijos skiltis

Kova su vėžiu pasaulyje – nauji iššūkiai

Literatūros apžvalga

Socialinių normų teorija pagrįstų intervencijų poveikis alkoholio vartojimui: aprašomųjų normų vaidmuo
Karina Kravčenko, Laura Šeibokaitė

Originalūs straipsniai

Lietuvos pirmos klasės mokinių antropometrinių rodiklių pokyčiai 2008–2016 m.
Justina Vaitkevičiūtė, Aušra Petrauskienė

Gimdos kaklelio vėžio prevencinė programa: šeimos gydytojų nuomonė Kauno mieste
Jolita Jankauskaitė, Daina Krančiukaitė-Butylkinienė

Infekcijų ir antibiotikų vartojimo paplitimas bei valdymas Lietuvos ilgalaikės globos įstaigose
Justina Avelytė, Loreta Ašoklienė, Alona Rauckienė-Michaelsson, Rolanda Valintėlienė

Lietuvos gyventojų informacijos apie ŽIV / AIDS šaltiniai
Irma Čaplinskienė

Lanksčių darbo sąlygų sąsajos su darbuotojų psichologiniu kapitalu: saviveiksmingumu, optimizmu, viltimi ir atsparumu
Vilija Kuodytė, Viktorija Ivleva, Birutė Pajarskienė

Jaunesniųjų karininkų asmenybės bruožų, saviveiksmingumo ir priimamų sprendimų sąsajos
Giedrė Ambrulaitienė

Visuomenės sveikatos praktikai

Pirmą kartą parengtos Clostridium difficile infekcijų aktyvaus gydymo ligoninėse stebėsenos ataskaitos Lietuvoje ir Europoje

Lietuvoje įgyvendintos projekto „Bendradarbiavimo ir kompetencijų tinklas profesinei sveikatai, saugai ir gerovei darbe stiprinti“ veiklos

Higienos institutas prisideda prie tvarios Europos Sąjungos sveikatos informacijos sistemos kūrimo

Pakeista nepageidaujamų įvykių registravimo tvarka

Užsienio šalių gerosios praktikos didinant gyventojų fizinį aktyvumą išbandymas dviejose Lietuvos savivaldybėse

Parengtos sveikatos stiprinimo veiklos profesinio mokymo įstaigose rekomendacijos

Informacija straipsnių autoriams / Information to authors