• Titulinis
  • „Visuomenės sveikata“ 2020, Nr. 3(90)

„Visuomenės sveikata“ 2020, Nr. 3(90)

Titulinis

Redakcinė kolegija ir taryba

Turinys / Contents

Redakcijos skiltis

Reikalingas konceptualus profesinės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelis

Literatūros apžvalga

Asmenybės savybių reikšmė darboholizmo vystymuisi: sisteminė literatūros apžvalga
Modesta Morkevičiūtė, Auksė Endriulaitienė

Originalūs straipsniai

Aktyvaus gydymo paslaugas teikiančių ligoninių geografinio prieinamumo netolygumai pagal kelionės iki jų trukmę Lietuvoje
Jonė Jaselionienė, Romualdas Gurevičius

Veiksniai, sąlygojantys visuomenės sveikatos priežiūros specialistų pasitraukimą iš profesijos
Vincentas Liuima, Virginija Kanapeckienė, Daiva Gerasimavičienė

Suaugusių Lietuvos gyventojų mitybos įpročiai ir jų pokyčių tendencijos
Roma Bartkevičiūtė, Gabija Bulotaitė, Rimantas Stukas, Mykolas Butvila, Vytenis Drungilas, Albertas Barzda

18–29 metų jaunų žmonių sveikatos raštingumas Lietuvoje
Aldona Jociutė, Jolanta Valentienė

Projektas „Sveikatiada“: 6–7 klasių mokinių mitybos ir fizinio aktyvumo įpročių tyrimas
Roma Bartkevičiūtė, Vytenis Drungilas, Mykolas Butvila, Rokas Arlauskas, Danguolė Gasparavičienė, Albertas Barzda

Biomedicinos mokslų studentų patiriamo psichosocialinio streso ypatumai ir sąsajos su miego kokybe
Marius Baranauskas, Valerija Jablonskienė, Jonas Algis Abaravičius, Rokas Arlauskas, Rimantas Stukas

Dienomis ir naktimis dirbančių intensyviosios terapijos slaugytojų kritinio mąstymo skirtumai
Renata Vimantaitė, Sandra Eismantienė

Profesinės sveikatos paslaugų teikimo labai mažose ir mažose įmonėse plėtros galimybės
Lolita Pilipavičienė, Saulius Vainauskas

Visuomenės sveikatos praktikai

Airijos aktyvių mokyklų programos įgyvendinimas Klaipėdos miesto ir rajono ugdymo įstaigose skatinant mokyklinio amžiaus vaikų fizinį aktyvumą

Informacija straipsnų autoriams / Information to authors