• Titulinis
  • „Visuomenės sveikata“ 2020, Nr. 4(91)

„Visuomenės sveikata“ 2020, Nr. 4(91)

Titulinis

Redakcinė kolegija ir taryba

Turinys / Contents

Redakcijos skiltis

COVID-19 infekcijų kontrolės iššūkiai asmens sveikatos priežiūros įstaigose

Literatūros apžvalga

Mokyklos bendruomenės narių profesinė sveikata ir gerovė: literatūros apžvalga
Skaistė Dreskinytė, Vida Juškelienė

Originalūs straipsniai

Lietuvos sveikatos 2014–2025 m. strategijos rodiklių pokyčių bei pasiekimo vertinimas 2012–2019 m. 
Robertas Skrobotovas, Aušra Želvienė, Žilvinė Našlėnė, Jonė Jaselionienė

Lietuvos savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos prioritetai 2014–2018 m. 
Žilvinė Našlėnė, Aušra Želvienė, Audronė Astrauskienė

Streso ir psichosocialinių rizikos veiksnių diagnostika bei organizacinės intervencijos objektų prioritetų nustatymas tarp viešosios asmens sveikatos priežiūros įstaigos medicinos darbuotojų profesinių grupių
Daiva Dudutienė, Audronė Juodaitė Račkauskienė, Kęstutis Štaras, Audronė Astrauskienė, Rimantas Stukas

Etiško vadovavimo stiliaus reikšmė pedagogų profesiniam perdegimui
Auksė Endriulaitienė, Modesta Morkevičiūtė

Emocijų ir elgesio sunkumų turinčių vaikų ir paauglių stigmatizavimo ypatumai tėvų bei specialistų imtyje
Marija Aušraitė, Kristina Žardeckaitė-Matulaitienė

Praktikoje dirbančių psichologų žinios ir įsitikinimai dėl autizmo: žvalgomasis tyrimas
Indrė Muraškaitė, Kristina Žardeckaitė-Matulaitienė

Studentų žinios apie maistines skaidulines medžiagas ir jų turinčių ar jomis papildytų maisto produktų vartojimo įpročiai
Izabelė Staškūnaitė, Rimantas Stukas

Studentų nuomonė apie įvairias duonos ir batono kepinių rūšis bei šių kepinių vartojimo įpročiai
Greta Vaitkevičiūtė, Rimantas Stukas

Visuomenės sveikatos praktikai

Sveikatos sektoriaus procesų valdymo tobulinimas, plėtojant visuomenės sveikatos stebėseną

Informacija straipsnų autoriams Information to authors